11 March 2014

9f) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{027/12}
ÉWA FARA STJURAR.
STJURAR IS THI ÈRE NOMA THÉRA BUTTAFARAR.

Lover for styrmennene. 

'Styrmenn' er utenlandsfarernes æresnavn

(1.) ALLE FRYA.S SVNA HAVA LIKKA RJUCHTA.
THÉR VMB MUGON ALLE FLINKA KNAPA HJARA SELF
AS BUTTAFARER MELDA BY THA OLDERMON
AND THISSE NE MÉI HIM NIT OFWISA
WARA HAT THAT ER NÉN STEK IS.

(1.) Alle Frøyas sønner har like rettigheter,
derfor kan alle spreke gutter melde seg selv
som utenlandsfarere hos oldermannen
og denne skal ikke avvise ham,
med mindre det ikke er noen plass (ledig).

2. THA STJURAR MUGON HJARA AJN MASTRUN NOMA.

2. Styrmennene kan utnevne sine egne overordnede.

3. THA KAPLJVD MOTON KÉREN AND BINOMATH WERTHA
THRVCH THA MÉNTE THÉR.ET GOD HÉRETH
AND THA STJURAR NE MUGON THÉR BY NÉN STEM HAVA.

3. Kjøpmennene skal bli valgt og oppnevnt
av det samfunnet som deres eiendom hører under,
og sjømennene skal ved dette ikke ha noen stemme.

4. JEF MAN VPPE RÉIS BIFINTH
THAT THENE KÉNING ARG JEFTA VNBIKVMMEN IS.
SA MUGON HJA EN ORA NIMMA.
KVMON HJA TO BAK
SA MY THENE KÉNING HIM SELF BIKLAGJA BY THA OLDERMON.

4. Om man på reisa finner ut
at kongen er dårlig eller udugelig,
så skal de ta en annen;
kommer de tilbake
så kan kongen selv klage til oldermannen.

5. KVMTH THÉR FLATE TO HONK AND SIN THÉR BATA.
SA MOTON THA STJURAR THÉR.OF EN {28} THRIMENE HAVA.
ALTHUS TO DÉLANDE.

5. Kommer flåten hjem og det er utbytte,
så skal styrmennene ha en tredel av det,
til å dele således:

THI WIT KÉNING TWILF MONIS DÉLA.
THI SKOLT BY NACHT SJUGUN DÉLA.
THA BOT.MONNA EK TWA DÉLA.
THI SKIPRUN EK THRÉ DÉLA.
 

Vikingen tolv andeler,
kontreadmiralen sju deler,
båtsmennene to deler hver,
skipperne tre deler hver,

 
THAT ORA SKIP.IS.FOLK EK ÉN DÉL.
THA JONGSTE PRENTAR EK EN THRIMNATH.
THA MIDLOSTA EK EN HALV.DÉL
AND THA OLDESTA EK EN TWÉDNATH.

og det øvrige skipsfolket én del hver.
De yngste lærlingene en tredel [av en porsjon] hver,
de mellomste en halvdel [av en porsjon] hver
og de eldste to tredeler [av en porsjon] hver.

6. SIN THÉR SVME VRLAMETH.
SA MOTA MÉNA MÉNTA NJVDA FAR HJARA LIF.
AK MOTON HJA FORANA SITTA BY THA MÉNA FÉRSTA.
BY HUSLIKA FÉRSTA
JA. BY ALLE FÉRSTA.

6. Er det noen vanføre,
da skal det allmenne fellesskap sørge for deres liv;
og de skal sitte foran ved allmenne fester,
ved hjemlige fester,
ja, ved alle fester.

7. SIN THÉR VPPA TOCHT VMKUME
SA MOTON HJARA NÉSTUN. HJARA DÉL ERVA.

7. Er det omkomne på toktet,
da skal deres nærmeste arve deres del.

8. SIN THÉR WÉDVEN AND WÉSON FON KVMEN
SA MOT THJU MÉNTE HJA VNDERHALDA.
SIN HJA AN ÉNRE KASE FELTH
SA MUGON THA SVNA
THI NOMA HJARAR TATA VPRIRA SKILDUN FORA.

8. Er det derav kommet enker og foreldreløse,
så skal samfunnet underholde dem.
Ble de drept i en kamp,
så kan sønnene
føre deres pappaers navn på sine skjold.

9. SIN THÉR PRENTARA FOR.FAREN
SA MOTON SINA ERVA EN ÉL MANNIS DÉL HAVA.

9. Er lærlinger omkommet,
skal deres arvinger ha en hel andel.

10. WAS HI FOR.SÉITH
SA MÉI SIN BRUD SJVGUN MANNIS DÉLUN ASKA
VMBE HIRA FRYA.DULF EN STÉN TO TO WJANDE
MAR THAN MOT HJA FORTH ÉREWÉDVE BILYVA HJRA LÉVA LONG. {29}

10. Var han forlovet,
så skal hans brud kreve sju andeler
for å tilegne sin tilkommende en (grav)stein;
men da må hun deretter forbli æresenke livet ut.

11. SAHWERSA EN MÉNTE EN FLATE TO RÉTH.
MOTON THA RÉDAR NJVDA FARA BESTE LIF.TOCHTUN
AND FAR WIF AND BARN.

11. Hvis et samfunn utruster en flåte,
skal rederne sørge for de beste lifsfornødenheter,
og for kone og barn.

12. JEF EN STJURAR OF AND ARM IS.
AND HI HETH HUS NACH ERV
SA MOT IM THAT JON WERTHA.
NIL HY NÉN HUS NACH ERV.
SA MUGON SIN FRIANDUN HIM TUS NÉMA
AND THJU MÉNTE MOT ET BÉTERA NÉI SINA STAT.
WARA THAT SIN FRIANDA THENE BATA WÉIGERJA.

12. Om en styrmann er avfeldig og fattig,
og han har (verken) hus eller eiendom,
så skal det bli gitt ham.
Vil han ikke ha noe hus eller eiendom,
så kan hans venner ta ham hjem (til seg);
og samfunnet må godtgjøre det gjennom sin stat –
med mindre hans venner avslår fordelen.

No comments:

Post a Comment