16 March 2014

4b) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{1}
THET BOK THÉRA A.DEL.A.FOLSTAR.

Adelas tilhengeres bok

THRITTICH JÉR AFTERE DÉI
THAT THJU FOLKSMODER VMBROCHT WAS
THRVCH THÉNE VRESTE MAGI
STAND.ET.ER.ARG VM TO.

Tretti år etter [556 fvt.] dagen
da folkemora ble ombrakt
av den øverste magíen,
stod det dårlig til.

ALLE STATA THÉR.ER LIDSA
ANDA ORE SYDE THÉRE WRSARA
WÉRON FON VS OFKÉRTH
AND VNDER.ET WELD THES MAGI KÉMEN
AND.ET STAND.TO FRÉSANE
THAT.ER WELDIG SKOLDE WERTHA
VR.ET ÉLLE LAND.

Alle de statene som ligger
på den andre sida av Wrsara [Weser]
hadde blitt avskåret fra oss,
og kommet under magíens makt,
og det sto å frykte
at han skulle bli enerådende
over det ganske land.

VMBE THAT VNLUK TO WÉRANE
HÉDE MAN ÉNE MÉNA ACHT BILIDSEN
HWÉR GADURATH WÉRON ALLERA.MANNELIK
THÉR ANN.EN GODE HROP STANDE
BY THA FAMNA.

For å avverge denne ulykka
hadde man berammet ei allmenn samling
hvor alle og enhver var samlet
som sto i godt ry
hos jomfruene.

THA NÉI THAT.ER MAR VRHLAPEN WÉRON
AS THRJV ETMELDA
WAS AL GO.RÉD ANDA TYS
AND AL.ÉN SA BY HJARA KVMSTE.
THA TO THA LESTA FRÉGE ADELA THAT WIRD.
ANDE KÉTH.

Men etter at det var forløpt mer
enn tre døgn
var hele regionrådet i forvirring,
og likedan som ved deres ankomst.
Men til slutt ba Adela om ordet,
og sa:

J ALLE WÉT.ET
THAT IK THRJV JÉR BURCHFAM WÉSEN SY.
AK WÉT J
THAT IK KÉREN SY TO MODER AND AK.
THAT IK NÉN MODER NÉSA NAVT NILDE
THRVCHDAM IK APOL TO MIN ÉNGA JÉRDE.

”Dere vet alle
at jeg var borgjomfru i tre år.
Dere vet også
at jeg ble valgt til mor, og
at jeg ikke ville være mor
fordi jeg ville ha Apol til min make.

THACH HWAT J NAVT NÉTE
THAT IS THAT IK ALLE BÉRTNISA NÉIGVNGEN HAW.
ÉVIN AS IK EN WRENTLIKE FOLK.SMODER WÉSEN WÉRE.
 

Men hva dere ikke vet,
det er at jeg har undersøkt alle hendelsene
lik som om jeg hadde vært ei virkelig folkemor.


IK HAV AL.AN FON AND WITHERFAREN
TO SJANDE HWAT.ER BÉRDE.
THÉR THRVCH SEND MY FÉLO SÉKA BAR WRDEN
THÉR ORA NAVT NÉTE.

Jeg har stadig reist fram og tilbake
og ført tilsyn med hva som skjedde.
Derigjennom har mange ting blitt kjent for meg
som andre ikke vet.

J HAW.ETH JESTER SÉITH.
THAT VSA SIBBA AN THA ORA SYD THÉRE WRSARA
NJVT AND LAF WÉRE.
THA IK MÉI SEDSA TO JV.
THAT.ER MAGY SE NÉN YNE GA OF WNNEN HETH
THRVCH THAT WELD SYNRA WÉPNE. {2}
 

Dere sa i går
at våre slektninger på den andre sida av Wrsara
var spake og feige,
men jeg kan si til dere
at magíen ikke har vunnet en eneste region fra dem
ved våpenmakt,


MEN BLAT THRVCH ARGELESTIGE RENKA
AND JETA MAR THRVCH THAT GYRICH SA
THÉRA HYRTOGUM AND THÉRA ÉTHELINGA.

men kun gjennom ondskapsfullt listige renker;
og enda mer gjennom grådigheten
til hertugene og de adelige.

FRYA HETH SÉIT
WI NE SKOLDON NÉN VNFRYA LJVD BY VS TOLÉTA.
THA HWAT HAVON HJA DÉN.
HJA HAVON VSA FJAND NÉI FOLGED
 

Frøya har sagt
at vi ikke skulle tillate ufrie folk hos oss –
men hva har de gjort?
De har etterapet våre fiender –


HWAND AN STÉD FON HJARA FENSENUM TO DÉIANDE
JEFTHA FRY TO LÉTANE.
HAVON HJA FRYAS RÉD MINACHT
AND SE TO HJARA SLAFONUM MAKED.

for istedenfor å drepe
eller frigi sine fanger,
har de ringeaktet Frøyas råd
og gjort dem til sine slaver.

THRVCHDAM HJA SOK DÉDON
MACHT FRYA NAVT LONGER WAKA OVIR HJAM.
HJA HAVON YNES OTHER.IS FRYDOM BINIMEN
AND THAT IS ÉRSÉKE
THAT HJA HJARA AJN VRLÉREN HAWE.

Fordi de gjorde slik
kunne Frøya ikke lenger våke over dem.
De har tatt en annens frihet,
og det er årsaken
til at de har mistet sin egen.

THACH THAT ELLA IS JO SELVA A.KEN.
MEN IK WIL SEDSA TO JO.
HO HJA NÉI.GRADUM SA LÉG VRSYLTH SEND.
THÉRA FINNUM HJARA WIVA KRÉJON BARN.
THISSA WAXTON VPPA MITH VSA FRYA BARN.

Det er dog alt (sammen) velkjent for dere,
men jeg vil fortelle dere
hvordan de gradvis har havnet så dypt.
Finnenes kvinner fikk barn;
disse vokste opp sammen med våre frie barn.

ALTOMET TVILDON AND JOLDON HJA
TO SAMNE VPPA HÉM
JEFTHA HJA WÉRON MITH EKKORUM BY THÉRE HÉRD.
THÉR HÉRDON HJA MITH LUSTUM
NÉI THA VRDWALSKA FINNA SAGUM.
THRVCHDAM HJA THJVD AND NÉI WÉRON.

Ofte fjaset og skrålte de
sammen i hjemmet,
eller de var (sammen) med hverandre ved grua.
Der hørte de med lyst
på de overdrevne finske [fine] sagnene,
fordi de var stygge og nye.

SA SEND HJA VNT.FRYAST
VNTHONKES THENE WALD HJARAR ALDRUM.
AS THA BARN GRAT WRDON AND SAGON
THAT THA FINNA RA BARN NÉN WÉPNE HANTÉRA MACHTE.
AND BLAT WARKA MOSTE.
THA KRÉJON HJA ANN.ETH WARKA EN GRYNS
AND WRDON HARDE HAG.FARANDE.

Så ble de fordervet –
til tross for deres foreldres autoritet.
Da barna ble store og så
at finnenes barn ikke måtte handtere våpen
og kun måtte arbeide,
da fikk de en avsmak for arbeidet
og ble meget hovmodige.


THA BASA AND HJARA STORSTA SVNUM
KRUPTON BY THA LODDARIGA FINNA MANGÉRTUM.
AND HJARA AJNE TOGHATERA
THRVCH THAT WLE FARBILD FON.A WÉI BROCHT
LÉTON HJARA SELVA BIGORDA
THRVCH THA SKÉNESTA FINNA KNAPA
HJARA WLUM ALDRUM TO SPOT.

Sjefene og deres største sønner
krøp (til køys) med de vellystige jentene til finnene;
og deres egne døtre –
ført på villspor gjennom det råtne forbildet –
lot seg besvangre
av de vakreste guttene til finnene –
deres råtne foreldre til spott.


THA THÉNE MAGI THAT ANDA NOS KRYG {3}
THA NAM.ER THA SKÉNSTA SYNAR FINNA AND MAGIARA.
VRLOVENDE.RA KY MITH GOLDEN HORNA
SA HJA.RA THRVCH VS FOLK FATA DÉDON.
AFTERDAM SINA LÉR VTBRÉDA.

Da magíen fikk teften av dette,
da tok han de kjekkeste av sine finner og magjarere –
lovte dem røde kyr med gylne horn,
så de lot seg ta til fange av våre folk
for deretter å utbre hans lære.

MEN SIN LJVDA DÉDON MAR.
BERN WRDON TO SOK MAKAD.
NEI VPSALANDUM WÉIBROCHT.
AND SAHWERSA HJA VPBROCHT WÉRON
AN SINA WLE LÉR.
THAN WRDON HJA TO BEK SENDON.

Men hans folk gjorde mer:
Barn ble bortført –
brakt av sted til Vpsalândum [Uppsala];
og når de var blitt oppdratt
i hans råtne lære,
da ble de sendt tilbake.

THA THA SKIN.SLAVONA VSA TAL MACHTICH WÉRON
THA KLIVADON HJA THA HÉRTOGA AND ÉTHELINGA AN BORD
AND KÉTHON
HJA MOSTON THENE MAGY HÉROCH WERTHA
SA KVNDON HJARA SVNUM VPFOLGJA THAM
ONI THRVCH.ET FOLK KÉRON TO WRDANE.

Da skinn-slavene var blitt mektige i språket vårt,
da kløyv de om bord til hertugene og de adelige
og sa
at de måtte bli magíen lydig;
da kunne deres sønner etterfølge dem
uten gjennom å bli valgt av folket.

THÉRA THÉR VMBE GODA DÉDUM
EN FAR.DÉL TO RA HUS KRYEN HÉDE
VRLOVADON HJA FON SINANT WÉGUM JETA.N AFTER.DÉL BY.
HOKA THAM EN FAR AND AFTER.DÉL KRYEN HÉDE
SÉIDON HJA EN ROND.DÉL TO
AND THAM EN ROND.DÉL HÉDE
EN ÉLLE STAT.

De som ved gode dyder
hadde fått et forstykke ved sitt hus,
lovte de for deres del enda et bakstykke.
Slike som hadde fått et for- og bakstykke,
tilkjente de et omkransende stykke –
og de som hadde et omkransende stykke,
et helt landgode.

WÉRON THA ÉTHLA TO HARDE FRYA.S
THA WENDON HJA THA STÉWEN
AND HILDON VPPAR VRBASTERA SVNUM AN.

Var de eldste for sterkt frisere,
da vendte de stavnen
og holdt fram med deres utartede sønner.

JESTERDÉI WÉRON.ER MONG JO
THAM ALLET FOLK TO HAPA WOPA WILDE
VMB THA ASTLIKA STATA WITHER TO HJARA PLYGA TO TVANGANDE.
THACH NÉI MIN INFALDA MINING
SKOLDE THAT FALIKANT UTKVMA.

I går var det dem blant dere
som ville kalle hele folket sammen
for å tvinge de østlige statene tilbake til sine vaner.
Men etter min enfoldige mening
ville det falle forkjært ut.

THANK INES. THÉR WAS HIR WÉSEN 

EN HARDE LVNG.SIAKTE AMONG.ETH FJA
AND THAT.ER THÉR JETA ARG WDE.
SKOLDE J.ETH THAN WEL WAGJA
VMBE JVW HÉLENA FJA TO FARANDE
AMONG HJARA SIAKA FJA.
AMMER NA.

Tenk at det her engang var
en kraftig lungesykdom blant feet deres;
og at den ennå raste ille der.
Ville dere da kanskje våge
å føre deres friske fe
blant deres syke fe?
Så visst ikke.

SAHWERSA ALLRA.MANNELIK NW BIAMA AND BIJECHTA MOT
THAT.ETH THÉRMITHA STAPEL ARG OFKVMA SKOLDE
HWA SKOLDE THAN ALSA DRIST {4} WÉSA
VMBE SINA BARN TO WAGANDE AMONG EN FOLK
THAT ÉLLE AND AL VRDÉREN IS.

Hvis alle og enhver nå kan enes i og vedgå
at det dermed skulle falle ille ut med bestanden.
Hvem skulle da være så uforsiktig
å våge sine barn blant et folk
som er helt og fullt fordervet?

MACHT IK JO RÉD JÉVA
IK SKOLDE SEDSA TO JO.
J MOSTE BIFARA ALLE DINGUM
JO EN NÉIE FOLK.S.MODER KIASA.

Skulle jeg gi dere råd,
ville jeg si til dere
at dere framfor alle skulle ting
velge dere ei ny folkemor.

IK WÉT WEL
THAT J THÉRMITHA ANDA BRVD SITTE
VT HAWEDE
THAT.ER FON THA THREDTINE BURCH.FAMNA
THAN WI JETA OWER HAVE
WEL ACHTE SEND
THÉR NÉI THÉRE ÉRA DINGE.
MEN THAT SKOLD.IK NAVT NE MELDA.

Jeg vet godt
at dere dermed sitter i gjørma,
av den grunn
at det av de tretten borgjomfruene
som vi ennå har tilbake
er vel åtte
som tinger på æren.
Men det ville jeg ikke ense.

TUNTJA THÉR FAM IS.ET.ER BURCH MÉDÉA.S.BLIK
HET ER NAMMER NÉI TALTH.
TACH IS HJU FOL WITSKIP AND KLAR.SIAN.
AND WEL SA HARDE VPPIR FOLK AND VSA PLYGA STALTH
AS ALL OTHERA ETSAMA.

Tüntja, som er jomfru i borgen Medeasblik [Medemblik],
har det aldri (blitt) regnet med;
likevel er hun full av kunnskap og klarsynt,
og vel så sterkt stilt hos folket og i våre skikker
som alle andre til sammen.

FORTH SKOLD.IK RÉDA
J MOSTE NÉI THA BURGUM GA.
AND THÉR VPSKRIWA ALLE ÉWA.
FRYA.S TEX. BIJVNKA ALLE SKIDNISA.
JA ELLA THAT.ER TO FINDA SI. VPPA WAGUM.
TIL THJU ELLA NAVT VRLÊREN NI GA
AND MITH.A BURGUM ALSA VRDÉN NAVT NE WERTH.

Videre vil jeg anbefale:
dere må gå til borgene
og der skrive ned alle lover,
Frøyas tekst, samt alle historiene –
ja alt som er å finne på veggene,
slik at ikke alt går tapt
og blir ødelagt, akkurat som med borgene.

THÉR STAT ASKRIVEM.
THIU MODER AND JAHWELIK BURCH.FAM
SKIL HAVA BUTA HELPAR AND SANDA.BODON.
IN AND TWINTICH FAMNA AND SJUGUN LÉR.FAMKIS.

Det står skrevet:
Mora og hver borgjomfru skal ha –
foruten hjelpere og sendebud –
tjueen jomfruer og sju lærejenter.

MACHT IK THÉR HWAT TO DVANDE.
THA SKOL.IK SKRIWA.
AND ALSA FÉLO ÉRSÉMA TOGHATERA
VMBE TO LÉRANE.
SA THÉR VPPA BURGUM WÉSA MUGE.
HWAND IK SEGZ AN TROWE
AND TID SKIL.ETH JECHTA.

Skal jeg føye noe til dette,
da ville jeg skrive:
”og like mange ærbare døtre
for å lære
som det kan være i borgene”;
for jeg sier med overbevisning –
og tida skal sanne det:

SAWERSA J AFTA FRYA.S.BARN WILLE
NAMMER TO WINNADE
HOR THRVCH LESA NER THRVCH WÉPNE
SA HAGATH J TO NVDANDE
THAT JVWE TOGHATERA AFTA FRYA WIVA WRDE.

Hvis dere vil [bli?] ekte Frøyas barn –
aldri å overvinnes
verken av list eller av våpen,
så har dere å sørge
for at deres døtre blir ekte, frie kvinner.

BARN MOT MAN LÉRA.
HO GRAT VS LAND ÉR WÉSEN SI.
HOKKE GRATE MANNISKA VSA ÉTHLA WÉRON.
HO GRAT WI JETA SEND
SA WI VS DAL LEDSATH BY ORA.

Man må lære barn
hvor stort vårt land har vært før,
hvilke store mennesker våre forfedre var,
hvor store vi fortsatt er
når vi sammenlikner oss med [egtl. ‘legger oss ned ved’] andre.

MAN MOT TALA HJAM {5}
FON THA WICHARDA AND FON HJARA WICHANDLIKA DÉDUM.
AK WRA FARA SÉ.TOCHTA.
AL THISSA TALLINGA HAGATH DÉN TO WERTHANDE BY THÉRE HÉRD.
VPPA HÉM AND HWÉR.ET WÉSA MÉI.
SA BY BLISKIP AS BI TARUM.

Man må fortelle
om heltene og om deres tapre dåder –
også om de fjerne sjøreisene.
Alle disse fortellingene skulle bli gjort ved grua,
i hjemmet og hvor det måtte være –
i glede som i tårer.

MEM SKIL.ET STANDFAST KVMA
AN DET BRYN AND AN DAT HIRTA.
THAN MOTON ALLE LÉRINGA
OVERA WÉRA JVWERA WIVA AND TOGHATERA THÉR.IN STRAMA.
ADELAS RÉD IS VPFOLGATH.

Men skal det bli rotfestet
i hjernen og i hjertet,
da må all læring
strømme over leppene til deres kvinner og døtre.”
Adelas råd ble fulgt opp.


THIT SEN THA NAMEN THÉRA GRÉVET.MANNA 
VNDER HWAMMIS WALD THIT BOK A.WROCHTEN IS. 

Dette er de grietmennene [-s navn]
under hvis ledelse denne boka er skapt:


APOL. ADELAS MAN.
THRIA IS.ER SÉ.KENING WÉSEN.
NW IS.ER GRÉVETMAN OVER AST.FLI.LAND
AND OVER.A LINDA.WRDA.
THA BVRGA LJVD.GARDA. LINDA.HÉM
AND STAVJA SEND VNDER SIN HOD.

Âpol, Adelas mann.
Tre ganger har han vært sjøkonge.
Nå er han grietmann over Âst-Flílând [Øst-Vlieland]
og over Đa Lindawrda ['Lindastedene'].
Borgene Ljvdgârda [i Leeuwarden], Lindahêm [Kuinre]
og Stâvja [i Stavoren] er under hans beskyttelse.

THER SAX.MAN. STORO SYTJA.S MAN.
GRÉVETMAN OVIR.A HAGA FENNA AND WALDA.
NJVGUN WARA IS.ER TO HÉRTOGA.
THAT IS. TO HYR.MAN KÉREN.
THA BURGA BVDA AND MANNA.GARDA.FORDA
SEND VNDER SIN HOD.

Saxmannen Storo, Sytjas mann –
grietmann over Đa Hâga Fênna ['Høymyrene'] og Walda ['Skogene'].
Ni ganger har han blitt valgt til hertug –
det vil si til hærfører.
Borgene Bvda [Budapest] og Mannagardaforda [Münster]
er under hans beskyttelse.

ABÉLO JALTJA.S MAN.
GRÉVET.MAN OVIR THA SUDAR FLILANDA.
FJVWERS IS.ER HYR.MAN WÉSEN.
THA BURGA A.KEN LJVD.BURCH
AND KAT.S BURCH SEND VNDER SIN HOD.

Âbêlo, Jaltjas mann;
grietmann over Đa Sûdar Flílânda [De sydlige Vlielandene].
Fire ganger har han vært hærfører.
Borgene Aken [Aachen], Ljvdburch [Liège]
og Kâtsburch [Katwijk] er under hans beskyttelse.

E.NOCH DIWEK HIS MAN
GRÉVETMAN OVIR WEST.FLI.LAND. AND TEX.LAND.
NJVGUN MEL IS.ER TO SÉKENING KÉREN.
THJU WARA.BURCH MÉDÉA.S BLIK FOR.ANA
AND ALD FRYASBURCH SEND VNDER SIN HOD.

Enoch, Díweks mann –
grietmann over Westflílând [Vest-Vlieland] og Texland [Texel].
Ni ganger ble han valgt til sjøkonge.
Waraburch [Hoorn], Mêdêasblik [Medemblik], Forâna [Sint Pancras]
og Gamle Frøyasburg [Den Burg] er under hans beskyttelse.

FOPPO MAN FON DUN.ROS
GRÉVETMAN OVER.THA SJVGUN É.LANDA.
FIF MEL IS.ER SÉKENING WÉSEN.
THJU BURCH WALHALLA.GARA IS VNDER SIN HOD.

Foppo, Dunrôs’ mann –
grietmann over Đa Sjvgun Êlânda ['De sju øyene', Zeeland].
Fem ganger har han vært sjøkonge.
Borgen Walhallagâra [Middelburg] er under hans beskyttelse.

No comments:

Post a Comment