18 March 2014

6a-2) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{130/21}
THIT SKRIFT IS MY OWER NORHT.LAND 
JEFTHA SKÉNLAND JÉVEN.

Dette skriftet er gitt meg [Frêðorik] – om Nordland
eller Skênland [Skandinavia]:


VNDERA TIDA THAT VS LAND DEL SÉG
WÉRE IK TO SKÉNLAND.
THÉR GVNG.ET ALSA TO.
THÉR WÉRON GRATE MARA
THÉR FON THA BODEME LIK.EN BLÉS VT.SETTA.

I de tider da landet vårt sank ned [306 vt.],
var jeg i Skênland.
Der gikk det slik til:
Det var store innsjøer
som utvidet seg lik ei blære fra grunnen.

THEN SPLITON HJA VT.ÉN.
UT.A RÉTA KÉM STOF
AST GLIADE ISER WÉRE.
THÉR WÉRON BERGA
THÉR THA KRUNNA OFSWIKTE.
THESSE TRULDON NÉTHER
AND BROCHTON WALDA AND THORPA WÉI.

Så skilte de seg fra hverandre.
Ut fra revnene kom stoff
som om det var glødende jern.
Der var berg
hvor toppene brakk av.
Disse rullet nedover
og brakte bort skoger og landsbyer.

IK SELF SA
THAT EN BERCH {131} FON THA ORA OF TORENT WRDE.
LIN.RIUCHT SÉG.ER DEL.
AS IK AFTERNÉI SJAN GVNG.
WAS THÉR EN MARE KVMEN.
 

Jeg så selv
at et berg 131 ble revet løs fra det andre.
Det sank rett ned.
Da jeg etterpå gikk (for å) se,
var det kommet en innsjø (der).


THA JRTHA BÉTERAD WAS.
KÉM ER EN HÉRTOGA FON LINDAS BURCH WÉI.
MITH SIN FOLK AND EN FAM.

Da Jrða var bedret,
kom det en hertug fra Lindasburch [Spangereid] hen
med sitt folk og ei jomfru.

THJU FAM KÉTHE AL OMME.
THENE MAGI IS SKELDICH
AN AL.ETH LÉT THAT WI LÉDEN HAVE.
 

Jomfrua forkynte overalt:
”Magíen er skyldig
i all den lidelsen som vi har lidd.”


HJA TAGON IMMER FORTH
EN THET HÉR WARTH AL GRATER.
THENE MAGI FLUCHTE HINNE.
MAN FAND SIN LIK.
HI HÉDE SIN SELF VRDÉN.

De tok seg stadig videre,
og hæren ble enda større.
Magíen flyktet vekk.
Man fant liket hans,
han hadde avlivet seg selv.

THA WRDON THA FINNA VRDRÉVEN.
NÉI ÉNRE STÉD.
THÉR MACHTON HJA LÉVA.
THÉR WÉRON FON BASTERDE BLODE.
THISSA MACHTON BILIWA.
THACH FÉLO GVNGON MITH THA FINNA MÉI.

Så ble finnene fordrevet
til et sted [Finland]
der de kunne leve.
Noen var av bastardblod –
disse kunne bli,
men mange dro bort med finnene.

THI HÉRTOGA WARTH TO KÉNING KÉREN.
THA KARKA THÉR ÉL BILÉVEN WÉRON
WRDE VRDÉN.
SONT KOMATH THA GODA NORTH.LJUD
VAKEN TO TEXLAND VMB THERE MODERIS RÉD.
THA WI NE MUGATH HJAM
FOR NÉNE RJUCHTA FRYAS MAR NE HALDA.

Hertugen ble valgt til konge.
De kirkene som var forblitt hele,
ble ødelagt.
Siden kommer de gode nordfolkene
ofte til Texland [Texel] for moras råd,
men vi kan ikke holde dem
for rette frisere mer.

INNA DÉNA MARKA IST SÉKUR
AS BI VS GVNGON.
THA STJURAR
THAM HJARA SELF THÉR STOLTELIKA SÉKAMPAR HÉTON.
SEND VPPIRA SKÉPA. GVNGON
AND AFTERNÉI SEN HJA TO BEK GVNGON. ~

I Dênamarka [Danmark] har det sikkert
gått som hos oss.
Styrmennene –
som der kaller seg stolte sjøkrigere –
gikk (ombord) i skipene,
og etterpå er de kommet tilbake.
 
HELD
HWERSA THENE KRODER EN TID FORTH KRODEN HETH
THAN SKILUN THA AFTERKOMANDA WANA
THAT THA LÉKA AND BRÉKA
THÉR THA BROK.MANNA MITHBROCHT HAVE.
AJEN WERE AN HJARA ÉTHLA.
 

Vær hilset!
Når krøderen har dreid videre ei tid,
da skal etterkommerne tro
at de feil og mangler
som sumpmennene har brakt med
var særegne for deres forfedre.


THÉR VR WIL IK WAKA
AND THUS SA FUL VR HJARA PLÉGA SKRIVA
AS IK SJAN HA. {132}

Jeg vil våke over det
og således skrive så mye om deres skikker
som jeg har sett.

VR THA GÉRT.MANNA KAN IK RÉD HINNE STAPPA.
IK NAV NAVT FUL MITH RA OMME GVNGEN.
THA SA FÉR IK SJAN HA
SEND HJA THAT MAST BI TAL AND SÉD BILÉWEN.
THAT NE MÉI IK NAVT SEGZA FON THA OTHERA.

Gêrtmannerne [germanerne] kan jeg godt hoppe over –
jeg har ikke omgått dem så mye.
Men så vidt jeg har sett,
har de for det meste forblitt ved språk og tradisjon.
Det kan jeg ikke si om de andre.

THÉR FONA KRÉKALANDA WÉI KVME
SEND KWAD THER TAL
AND VPPIRA SÉD NE MÉI MAN ÉL NAVT BOGA.
FÉLO HAVATH BRUNA AGON AND HÉR.
HJA SEND NIDICH AND DRIST
AND ANG THRVCH OVERBILAWICHHÉD.

De som kommer fra Krêkâlandene
er dårlige i språket,
og man kan ikke skryte mye av moralen.
Mange har brune øyne og hår.
De er hissige og freidige,
og engstelige (som følge) av overtroiskhet.

HWÉRSA HJA SPÉKA
SA NOMATH HJA THA WORDA FAR VPPA
THÉR LERST KVMA MOSTA.
 

Når de snakker,
da nevner de de ordene fremst
som skal komme sist.


AJEN ALD SEGATH HJA AD
AJEN SALT SAD.
MA FORI MAN.
SEL FORI SKIL.
SODE FORI SKOLDE.
TO FUL VMB TO NOMANDE.

For ald [gammel] sier de ’at’,
for salt [salt] ’sat’,
’ma’ for man [mann],
’sel’ for skil [skal],
’sode’ for skolde [skulle] –
(det er) for mye til å nevnes.

AK FORATH HJA MÉST VRLADISKE AND BIKIRTE NOMA
HWÉRAN MAN NÉN SIN AN HEFTA NE MÉI.
THA JONJAR SPRÉKATH BÉTRE
THACH HJA SWIGATH THI .H.
AND HWÉRI NAVT NÉSA MOT
WARTH ER UTEKÉTH.

Og så fører de mest utenlandske og forkortede navn,
hvortil man ikke kan hefte noen betydning.
Jonerne snakker bedre,
men de utelater h-en,
og hvor den ikke skal være,
blir den uttalt.

HWERSA IMMAN EN BYLD MAKATH
AFTER ÉNNEN VRSTURVEN
AND THET LIKT
SA LAWATH HJA
THAT THENE GAST THES VRSTURVENE THÉR INNE FARATH.
THÉRVR HAVATH HJA ALLE BYLDA VRBURGEN.
FON FRYA. FASTA. MÉDÉA. THJANJA.
HELLÉNJA AND FÉLO OTHERA.

Når noen har lagd et bilde
av en avdød,
og det likner,
da tror de
at ånden til den avdøde farer inn i det.
Derfor har de gjemt alle bilder
av Frøya, Fästa, Mêdêa, Đjanja [Diana],
Hellênja og mange andre.

HWERTH THÉR EN BERN EBERN
SA KVMATH THA SIBBA ET SÉMNE
AND BIDDATH AN FRYA
THAT HJU HJARA FAMKES MÉI KVMA LÉTA
THAT BERN TO SÉENANDE.
HAVON HJA BÉDEN.
SA {133} NE MÉI NIMMAN HIM RORA NI HÉRA LÉTA.

Blir det født et barn,
så kommer slektningene sammen
og ber til Frøya
at hun må la sine jomfruer komme
og velsigne barnet.
Har de bedt,
da må ingen verken røre ham eller la ham høre.

KVMT ET BERN TO GRAJANDE.
AND HALT THIT EN STVNDE AN
ALSA IS THAT EN KWAD TÉKEN
AND MAN IS AN FORMODA
THAT THJU MAM HORDOM DÉN HETH.
THÉRVR HAV IK AL ARGE THINGA SJAN.

Kommer et barn til å gråte,
og det holder på ei stund,
så er det et dårlig tegn,
og man må formode
at mora har bedrevet hor.
Derfor har jeg allerede sett vonde ting.

KVMT ET BERN TO SLÉPANDE
SA IS THAT EN TÉKEN
THAT THA FAMKES VRET KVMEN SEND.
LAKT ET INNA SLÉP
SA HAVON THA FAMKES
THAT BERN LUK TO SÉIT.

Kommer et barn til å sove,
så er det et tegn
på at jomfruene har kommet over det.
Smiler det i søvne,
da har jomfruene
tilsagt barnet lykke.

OLON LAWATH HJA AN BOSA GASTA.
HEXNA. KOLLA. ULDERMANKES. AND ELFUN
AS JEF HJA FON THA FINNA WEI KÉMEN.

Bestandig tror de på onde ånder,
hekser, trollkvinner, huldremennesker og alver –
som om de var kommet fra finnene.

HYRMITHA WIL IK ENDA
AND NW MÉN IK
THA.K MAR SKRÉVEN HA.
AS ÉN MINRA ÉTHLA.
~ ~ ~ FRÉTHO.RIK.

Hermed vil jeg slutte,
og nå mener jeg
at jeg har skrevet mer
enn noen [egtl. én] av mine forfedre.
Freðorik.

No comments:

Post a Comment