12 March 2014

10e-2) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{103/26}
THIT STAT VP SKRIV.FILT SKRÉVEN.
TAL AND ANDWARDE ORA FAMNA TO.N FARBYLD.

Dette står skrevet på skrivefilt.
Tale og svar til forbilde for andre jomfruer:


EN VN.SELS GIRICH MAN KÉM TO BARANDE BY TRAST
THÉR FAM WÉRE TO STAVIA.
HY SÉIDE. VN.WÉDER HÉDE SIN HUS WÉI BROCHT.
HY HÉDE TO WR.ALDA BÉDEN.
MEN WR.ALDA NÉDIM NÉNE HELPE LÉNAD. {104}

En asosial, gjerrig mann kom klagende til Trâst,
som var jomfrua i Stavia.
Han sa at uvær hadde brakt av sted hans hus.
Han hadde bedt til Wralda,
men Wralda hadde ikke gitt ham noen hjelp.

BIST EN AFTE FRYA.S. FRÉJE TRAST.
FON ELDER T ELDER. ANDERE THENE MAN.
THAN SÉIDE HJU
WIL IK AWET IN THIN MOD SÉJA IN BITROUWA
THAT ET KIMA GROJA AND FRUCHDA JÉVA MÉI.

”Er du en ekte friser?”, spurte Trâst
”Fra foreldre til foreldre”, svarte mannen.
”Da”, sa hun,
”vil jeg så noe i ditt sinn i fortrolighet,
som kan gro en kime og gi frukter”.

FORTH SPRÉK HJU ANDE KÉTH.
THA FRYA BERN WAS.
STAND VS MODER NAKED AND BLAT
VNBIHOD TOJENST THA STRÉLUM THÉRE SVNNE.
NINMAN MACHT HJU FRÉJA
AND THÉR WÉRE NIMMAN THÉR HJA HELP MACHT LÉNA.

Videre talte hun og sa:
”Da Frøya var barn
stod vår mor naken og bar,
ubeskyttet mot Solas stråler.
Ingen kunne hun spørre
og det var ingen som kunne gi henne hjelp.

THA GVNG WRALDA TO AND WROCHTE IN HJRA MOD
NIGUNG AND LIAVDE ANGGOST AND SKRIK.
HJU SACH RONDOMME
HJRA NIGUNG KAS THET BESTE
AND HJU SOCHTE SKUL VNDERA WARANDE LINDA.

Da trådte Wralda til og skapte i hennes sinn
lyst og kjærlighet, angst og skrekk.
Hun så rundt om,
hennes lyst valgte det beste,
og hun søkte skjul under vernende linder.

MEN RÉIN KÉM AND T. ONHLEST WÉRE THAT HJU WET WRDE.
THACH HJU HÉDE SJAN
HO THET WÉTER TO THA HELLANDA BLADAR OF DRUPTE.
NW MAKADE HJU EN HROF MITH HELLANDA SIDUM.
VP STOKA MAKADE HJU THAM.
MEN STORNEWIND KÉM
AND BLOS RÉIN THÉR VNDER.

Men regn kom og haken var at hun ble våt.
Men hun hadde sett
hvordan vannet dryppet fra de lutende bladene.
Nå lagde hun et tak med lutende sider,
på stokker lagde hun dem.
Men stormvind kom
og blåste regn under det.

NW HÉDE HJA SJAN THAT THA STAM HLY JEF.
AFTER GONG HJA TO
AND MAKADE EN WACH FON PLAGA AND SADUM
THET FORMA AN ÉNE SIDA AND FORTH AN ALLE SIDA.
STORNEWIND KÉM TO BEK JETA WODANDER AS TO FORA
AND BLOS HJU HROF EWÉI.

Nå hadde hun sett at stammen ga ly.
Etterpå gikk hun i gang
og lagde en vegg av torv og gresstorv,
først på ei side og videre på alle sider.
Stormvinden kom tilbake enda mer rasende enn tidligere
og blåste taket hennes avsted.

MEN HJU NE BARADE NAVT OVER WRALDA
NER TO JENST WRALDA.
MEN HJA MAKADE EN RÉITNE HROF
AND LÉIDE STÉNA THÉR VPPA.

Men hun verken klagde over Wralda,
eller til Wralda.
Men hun lagde et stråtak
og la steiner oppå det.

BIFVNDEN HAVANDE HO SÉR THET DVATH {105}
VMB.ALLÉNA TO TOBBANDE
ALSA BITHJUDE HIU HIRA BERN
HO AND HWÉRVMBE HJU ALSA HÉDE DÉN.

(Etter å) ha funnet ut hvor vondt det gjør
å bekymre seg alene,
så forklarte hun sine barn
hvordan og hvorfor hun hadde gjort slik.

THISSA WROCHTON AND TOCHTON TO SÉMINE.
A SADENERA WISE SEND WI AN HUSA KÉMEN
MITH STOPPENBANKUM EN SLECHT
AND WARANDA LINDA WITH THA SVNNE.SRÉLUM.
TO THA LESTA HAVON HJA EN BURCH MAKAD
AND FORTH ALLE OTHERA.

Disse handlet og tenkte sammen.
På sådant vis er vi kommet på hus
med trappebenker, en tram
og vernende linder mot solstrålene.
Til sist har de lagd en borg
og videre alt det andre.

NIS THIN HUS THUS NAVT STERK NOCH WÉST
ALSA MOT I TRACHDA
VMBET ORE BÉTER TO MAKJANDE.
MIN HUS WÉRE STERK ENOCH SÉIDER.
MEN THET HAGE WÉTER HETH.ET VP BÉRAD
AND STORNEWIND HETH.ET ORE DÉN.

Hvis huset ditt altså ikke var sterkt nok,
så må du prøve
å gjøre det andre [neste] bedre.”
”Huset mitt var sterkt nok”, sa han,
”men det høye vannet hadde løftet det opp
og stormvind hadde gjort det andre.”

HWÉR STAND THIN HUS THAN. FRÉJE TRAST.
ALINGEN THÉRE RÉNE ANDERE THENE MAN.
NE STAND.ET THAN NAVT VPP.EN NOL. JEFTHA THERP. FRÉJE TRAST.
NÉAN SÉIDER.
MIN HUS STAND ÉNSUM BY THA OVERE.
ALLÉNA HAVIK ET BUWAD
MEN IK NE MACHT THÉR ALLÉNA NÉN THERP TO MAKANE.

”Hvor sto så huset ditt?” spurte Trâst.
”Langs Rhinen”, svarte mannen.
”Stod det så ikke på en haug eller jordvoll?” spurte Trâst.
”Nei”, sa han,
”huset mitt sto ensomt ved bredden,
jeg har bygd det alene,
men jeg maktet ikke å lage noen jordvoll alene.

IK WIST WEL SÉIDE TRAST.
THA FAMNA HAV.ET MY MELD.
THV HEST AL THIN LÉVA EN GRUWEL HAD ANTHA MANNISKA
UT FRÉSE THATSTE AWET JÉVA JEFTHA DVA MOSTE TO FARA HJAM.
THACH THÉR MITHA NE MÉI MAN NAVT FÉR NE KVMA.
HWAND WR.ALDA THÉR MILD IS
KÉRATH HIM FONA GIRIGA.

”Jeg visste det godt”, sa Trâst,
”jomfruene har fortalt meg det.
Du har hele ditt liv hatt en motvilje for menneskene,
av frykt for å måtte gi eller gjøre noe for dem.
Men med det kan man ikke komme langt.
For Wralda, som er sjenerøs,
vender seg (bort) fra de gjerrige.

~ ~ ~

FESTA HET VS RÉDEN
AND BOPPA THA DURA FON ALLE BURGUM IS.T {106} IN STÉN UTWRYTEN.

Festa har  rådet oss,
og over dørene til alle borger er det skrevet i stein:

~ ~ ~
BIST ARG BAT.SJOCHTIG SÉIDE FASTA
BIHOD THAN JVWE NÉSTA
BITHJOD THAN JVWE NÉSTA
HELP THAN JUWE NESTA
SA SKILUN HJA.T THI WITHER.DVA.

’Er dere veldig eiesjuke”, sa Fästa,
”beskytt da deres neste,
undervis da deres neste,
hjelp da deres neste,
så skal han gjengjelde dere det.’

~ ~ ~
IS I THINA RÉD NAVT GOD.NOCH.
IK NÉT FAR THI NÉN BÉTERA.
SKAM.RAD WARTH THEN MAN
AN HI DRUPTE STOLKES HINNE.
 

Er disse rådene ikke gode nok for deg,
vet jeg ingen bedre for deg.”
Mannen ble skamrød
og han stakk stille avsted.

No comments:

Post a Comment