13 March 2014

2d-2) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{039/05}
3. UT.A SKRIFTA MINNOS.

3. Fra Minnos skrifter

THA.K ALTHUS WÉI FAREN WAS
MITH MINA LJVD FON ATHENJA
KÉMON WI TO THA LESTA AN EN É.LAND
THRVCH MIN LJVD KRÉTA HÉTON
VMA WILDA KRÉTA
THAM ET FOLK ANHIV BY VSA KVMSTE.

Da jeg således dro avsted
med mine folk fra Aðenja [Athen]
kom vi til sist til ei øy –
av mine folk kalt Krêta,
etter de ville skrikene
som folket istemte ved vår ankomst.

THA AS HJA SAGON
THAT WI NÉN ORLOCH ANT. SKÉLD FORON
WRDON HJA MAK.
ALSA.K ET LEST 

FAR EN BOTA MITH ISER ARK
EN HAVESMODE AND EN STADA LAND WANDELDE.

Men da de så
at vi ikke førte noen krig i skjolde,
ble de rolige,
slik at jeg til sist –
for en båt med jernredskaper –
byttehandlet et sund og et stykke land.

THACH THA WI EN STUT SÉTEN HÉDE
AND HJA SPÉRDON
THAT WI NÉN SLAVONA NÉDE.
THA WÉRON HJA THÉR WR VRSTALATH.
 

Men da vi hadde vært bosatt der ei stund,
og de sporet
at vi ikke hadde noen slaver,
da ble de forstøkte over det.

 
 MEN THA.K RA NW TALTH HÉDE
THAT WI ÉWA HÉDON
É.LIK TO BIRJUCHTANDE VR ALLA
THA WILDET FOLK AK FON SOKKA HA.

Men så, da jeg nå hadde fortalt dem
at vi hadde lover
for å dømme alle likt,
da ville folket også ha slike.

TACH SKÉRS HÉDON HJA THAM
JEFTA THAT ÉLLE LAND KÉM ANDA TIS.
THA FORSTA AND PRESTERA KÉMON BARJA
THAT WI HJARA TJVTH OVER HÉRICH MAKAD HÉDE
AND THAT FOLK KÉM TO VS VMBE HUL AND SKUL.

Men knapt hadde de dem,
før hele landet kom i kaos.
Fyrstene og prestene kom og klagde
over at vi hadde gjort deres folk ulydige,
og at folk kom til oss for beskyttelse og skjul.

THACH THA THA FORSTA SAGON
THAT HJA HJARA RIK VRLJASA SKOLDA
THA JÉVON HJA THAT FOLK FRYDOM
AND KÉMON TO MY VMBEN É.SEGZA.BOK.
THACH THAT FOLK NAS NÉN FRYDOM WENTH
AND THA HÉRA BILÉVON WELDA
NÉI THAT IR GOD THOCHTE.

Men da fyrstene så
at de kunne forlise sitt herredømme,
da ga de folket frihet
og kom til meg for ei lovbok asegabok [lovbok].
Men folket var ikke vant til noen frihet,
og herrene forble herskere
etter det de fant for godt.

THA THI STORN WR WÉR.
BIGOSTON HJA TWISPALT AMONG VS TO SÉJA.
HJA SÉIDON TO MIN FOLK
THAT IK HJARA HELP ANHROPEN HÉDE
VMBE STANDFAST KÉNING TO WERTHANDE. {40}

Da stormen var over,
begynte de å så splid iblant oss.
De sa til mitt folk
at jeg hadde påkalt deres hjelp
for å bli konge permanent.


ENIS FAND IK GIF IN MIN MET.
THA AS ER ÉNIS EN SKIP FON.T FLI BY VS VRSÉILDE
BEN IK THÉRMITH STOLKENS HINNE BRITH.

En gang fant jeg gift i mjøden min,
så da det en gang reiste et skip fra Flí [Vlie] til oss,
dro jeg stille avsted med det.

THACH MIN AJN WITHERFARA TO LÉTANDE.
SA WIL.K MITH THESA SKÉDNESA ALLÉNA SÉGZA.
THAT WI NAVT MUGE HÉMA
MITH ET FINDAS FOLK
FON WÉR THAT ET SY.
HWAND THAT HJA FVL SEND MITH FALSKA.RENKA.
ÉWA TO FRÉSANE
AS HJARA SWÉTE WINA MITH DÉJANDE FENIN.

Men for å forlate mine viderfarelser,
så vil jeg med denne hendelsen bare si
at vi ikke kan leve
med Findas folk –
hvor det enn er,
fordi de er fulle av falske renker –
like mye å frykte
som deres søte vin med drepende gift.

ENDE WRA SKRIFTA MINNO.S.

Slutt på Minnos skrifter.

No comments:

Post a Comment