18 March 2014

6b-2) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{142/01}
THET HETH GOSA NÉILÉTEN. 

Dette har Gôsa etterlatt (seg):

ALLE MANNISKA HELD. ~
IK NAV NÉNE ÉRE.MODER BINOMAD
THRVCH DAM IK NÉNE NISTE.
AND ET IS JO BÉTER NÉNE TO HAVANDE
AS ÉNE HWÉRVPI JO NAVT FORLÉTA NE MÉI. ~

Vær hilset [egtl. ‘hell’], alle mennesker!
Jeg har ikke utnevnt noen æresmor
fordi jeg ikke visste om noen –
og det er bedre for dere ikke å ha noen
enn ei som dere ikke kan stole på.

ARGE TID IS FORBI FAREN.
MEN THÉR KVMT EN OTHERE.
JRTHA HETH HJA NAVT NE BARAD
AND WR.ALDA HETH HJA NAVT NE SKÉPEN.
HJU KVMT UT ET ASTA.
UTA BOSMA THÉRA PRESTERA WÉI.

Ei vond tid er forbi,
men det kommer ei anna.
Jrða har ikke født den
og Wralda har ikke skapt den.
Det kommer fra Østen,
fra prestenes bryst.

SA FÉLO LÉD SKIL HJU BRODA.
THAT JRTHA.T BLOD ALGADVR NAVT DRINKA NE KAN.
FON HJRA VRSLÉJANA BERNUM.
THJUSTRENESSE SKIL HJU
IN.OVERNE GAST THÉRA MANNISKA SPRÉDA
LIK TONGAR.IS WOLKA OVIRET SVNNE LJUCHT.

Så mye lidelse skal det avle
at Jrða ikke kan drikke alt blodet
fra sine ihjelslåtte barn.
Mørke skal det
spre over menneskenes ånd,
lik tordenskyer over sollyset.

ALOM AND ALLERWÉIKES
SKIL LEST AND DROCHTEN BIDRIF
WITH FRYHÉD KAMPA AND RJUCHT.
RJUCHT AND FRYHÉD SKILUN SWIKA
AND WI MITH THAM.

Overalt og allevegne
skal list og avgudsbedrivelse
kjempe med frihet og rett.
Rett og frihet skal segne,
og vi med dem.

MEN THESSE WINST SKIL HJARA VRLIAS WROCHTA.
FON THRJU WORDA SKILUN VSA AFTERKVMANDE
AN HJARA LJUDA AND SLAVONA THA BITHJUTNESSE LÉRA.
HJA SEND.
MÉNA LJAVDA . FRYHÉD AND RJUCHT. ~

Men denne gevinsten skal forvolde sitt (eget) tap.
Etterkommerne av deres folk og slaver
skal lære betydninga av tre ord.
De er:
allmenn kjærlighet, frihet og rett.

THAT FORMA SKILUN HJA GLORA.
AFTERNÉI WITH THJUSTRENESSE KAMPA
ALONT ET HEL AND KLAR
IN JAHWLIKES HIRT AND HOLLE WARTH.

Først skal de gry,
etterpå kjempe med mørke,
til de blir tydelige og klare
i enhvers hjerte og hode.

THAN SKIL TVANG FON JRTHA FAGAD WERTHA.
LIK TONGAR.S WOLKA THRVCH STORNE.WIND.
AND ALLE DROCHTEN BIDRIV
NE SKIL THÉR AJEN NAWET NAVT NE FORMUGA. ~
GOSA.

Da skal tvang bli feid fra Jrða
lik tordenskyer av stormvind,
og all avgudsbedrivelse
skal intet formå mot det.
Gôsa.

No comments:

Post a Comment