05 March 2014

9b) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{014/09}
THET HET FASTA SÉID.
ALLE SETMA THÉR EN ÉW. THAT IS HVNDRED JÉR OMHLAPA MUGE 

MITH THA KRODAR AND SIN JOL.
THÉRA MUGON VPPA RÉD THÉRE MODER AND BY MÉNA WILLA
VPPA WÉGAR THÉRA BURGUM WRIT HWERTHA

Dette har Fästa sagt:
Alle forordninger som har løpt rundt
med krøderen og dens hjul i et sekel – det er hundre år,
de kan etter råd fra mora og med allmenn vilje
bli skrevet på veggen til deres borger;

SEND HJA UPPA WÉGAR WRIT
THAN SEND HJA ÉWA
AND THAT IS VSA PLICHT
VMBE ALTHAM AN ÉRA TO HALDANDE.

er de skrevet på veggene,
da er de lover,
og det er vår plikt
å holde dem alle i ære.

KVMTH NÉD AND TVANG VS SETMA TO JÉVANE
STRIDANDE WITHER VSA ÉWA AND PLÉGUM
SA MOT MANNESKA DVA ALSA HJA ASKJA
THACH SEND HJA WÉKEN
THAN MOT MAN AMMER TO THAT ALDA WITHER.KÉRA.
THAT IS FRYA.S WILLA
AND THAT MOT WÉSA THAM FON AL HJRA BARN.

Kommer nød og tvang til å gi oss forordninger
som strider mot våre lover og skikker,
så må mennesker gjøre som de fordrer om.
Men har dere veket fra,
da må man alltid vende tilbake til det gamle –
det er Frøyas vilje,
og det må være den til alle hennes barn.

~ ~ ~ FASTA SÉIDE ~ ~ ~
ALLE THINGA THÉR MAN ANFANGJA WIL.
HOKA THAT AT MUGA WÉSA.
VPPA THA DÉI THÉR WY FRYA HELDGAD HAWA
THAM SKILUN ÉVG FALIKANT UTKVMA.

Fästa sa:
Alle ting som man vil påbegynne –
hvilke det enn måtte være –
på den dagen som vi har helliget til Frøya,
de skal for evig komme forkjært ut.

NÉIDAM TID NW BIWYSD HETH
THAT HJU RIUCHT HÉDE.
SA IS THAT EN ÉWA WRDON.
THAT MAN SVNDER NÉD AND TVANG A FRYA HJRA DÉI
NAWET OWERS NI DVA NE MÉI
THA BLIDA FÉRSTA FIRJA.

Ettersom tida nå har bevist
at hun hadde rett,
har det blitt en lov
at man – uten nødvendighet og tvang –
ikke må gjøre noe annet på Frøyas dag
enn å feire hyggelige fester.

No comments:

Post a Comment