11 March 2014

9d-2) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{026/21}
UT MINNO.S SKRIFTUN.

Fra Minnos skrifter

SA HWERSA THÉR ÉNMAN IS. THÉR.MÉTA ARG
THAT HI VSA SWETSAR BIRAWATH. MORTH.DEDUN DVAT.
HUSA BARNTH. MAN.GÉRTHA SKANTH
HOK THAT.ET SY. THAT ARG SY.
AND VSA SWETNATA WILLON THAT WROKEN HAVA.

Hvis det er noen som er så (til de grader) ond
at han berøver våre naboer, gjør mordgjerninger,
brenner hus, skjender jenter –
hva det enn er som er ondt,
og våre grensefeller vil ha det hevnet,

SA IS THAT RJUCHT
THAT MAN THENE DÉDER FATA 

AND AN HJARA AJNWARDA DÉJA.
TILTHJU THÉR VR NÉN ORLOCH NE KVME
WÉRTHRVCH THA VNSKÉLDIGA SKOLDE BOTA FORI THA SKÉLDIGA.

så er det rett
at man fanger ugjerningsmannen
og (at han) i deres nærvær drepes,
slik at det ikke kommer noen krig av det,
hvorved de uskyldige skulle bøte framfor de skyldige.

WILLATH HJA HIM SIN LIF BIHALDA LÉTA
AND THJU WRÉKA OFKAPIA LÉTA.
SA MÉI {27} MAN THAT DAJA.

Vil de la ham beholde sitt liv
og la hevn bli avkjøpt,
så kan man tolerere det.

THACH. IS THEN BONA EN KÉNING. GRÉVET.MAN. GRÉVA
HWA THAT.ET SY THAM OVIR.A SÉDA MOT WAKA.
SA MOTON WI THAT KWAD BÉTERJA.
MEN THANE BONA MOT SIN STRAF HA.

Men er ugjerningsmannen en konge, magistrat, greve –
hva det måtte være som må våke over seder,
så må vi bedre forulempelsen,
men ugjerningsmannen må ha sin straff.

FORTH HI EN ÉRE.NAMA VPPA SINE SKELD FON SINA ÉTHELUN.
SA NE MUGON SINA SIBBA THI NAMA NAVT LONGER NE FORA.
THÉRVMBE THAT THI ÉNE SIBBA SVRG SKIL HAVA
OVIRA SÉDE THÉRA OTHERA.

Fører han et æresnavn på sitt skjold fra sine forfedre,
så skal hans slektninger ikke lenger føre navnet;
for at den ene slektningen skal ha omsorg
for de andres seder.

No comments:

Post a Comment