11 March 2014

9d-1) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{029/13}
NETLIKA SÉKA UT.A NÉILÉTNE SKRIFTUM MINNO.S.

Nyttige saker utav Minnos etterlatte skrifter

MINNO WAS EN ALDE SÉKÉNING. SIANER AND WIS.GIRICH.
AN THA KRÉTAR HETH.I ÉWA JÉVEN.
HI IS BARN ANDA LINDA.WRDA
AND NÉI AL SIN WITHER.FARA
HETH HI THAT LUK NOTEN
VMBE TO LINDA.HÉM TO STERVA.

Minno [Minos] var en gammel sjøkonge, seer og vitebegjærer.
Han har gitt lover til kreterne.
Han er født i Đa Lindawrda ['Lindastedene']
og etter alle sine vederfarelser
har han nytt den lykken
å dø i Lindahêm [Kuinre].

1. SAHWERSA VSA SWETHNATA EN DÉL LAND HAVE
JEFTHA WÉTIR THAT VS GOD TOLIKTH
SA FOCHT.ET VS VMBE THAT A KAP TO FRÉJA
NILLATH HJA THAT NAVT NE DVA
THAN MOT MAN HIA THAT BIHALDA LÉTA.

1. Hvis våre grensefeller har et stykke land
eller vann som forekommer oss bra,
da passer det seg for oss å spørre om å kjøpe det.
Vil de ikke gjøre det,
da skal man la dem beholde det.

THAT IS NÉI FRYA HIS TEX
AND ET SKOLDE VNRJUCHT WÉSA
TO VNTHANDANA THAT.

Det er etter Frøyas Tekst,
og det ville være urett
å avpresse (dem) det.

SAHWERSA THÉR SWETHNATA ET SÉMNE KYVA AND SANA
VR ENDZE SÉKA THA VR LAND
AND HJA VS FRÉJA EN ORDÉL TO SPRÉKA.
SA ACH MAN THAT RÉDER AFTER.WÉJA TO LÉTANE.
TACH SA MAN THÉR NAVT BUTA NE KAN.
SA MOT MAN THAT ÉRLIK AND RIUCHTFÉRDICH DVA. {30}

Hvis (det er) grensefeller som kiver og tretter med hverandre
over noen (andre) saker enn over land,
og de spør oss om å framsi en dom,
så skal man heller la det utebli.
Men hvis man ikke kan unngå det,
da må man gjøre det ærlig og rettferdig.

KVMTH THÉR HWA AND SÉITH.
IK HAV ORLOCH
NW MOST.V MI HELPA.
JEFTHA EN ORA KVMTH AND SÉITH
MIN SVN IS VN.JÉRICH AND VN.BIKVMEN
IK BIN ALD
NW WILD IK THI TO WARANSTEW
OVIR HINI AND OVIR MIN LAND STALLA.
TIL HI JÉRICH SY.

Kommer det noen og sier:
”Jeg har feide,
nå må dere hjelpe meg”,
eller en annen kommer og sier:
”Min sønn er umyndig og inhabil,
jeg er gammel.
Nå vil jeg stille deg som formynder
over ham og over mitt land
til han er myndig”;

SA ACH MAN THAT WÉIGZARJA
TILTHJU WI NAVT AN TWIST NE KVME NE MUGE
VR SÉKA. STRIDANDE WITH VSA FRYA SÉDUM.

så skal man avslå det,
slik at vi ikke skal komme i tvist
over saker som strider med våre frie skikker.

SAHWERSA THÉR KVMTH EN VRLANDISK KAP.MAN
VPPA TOLÉT MARK ET WIRING.GA THA TO AL.MAN.LAND
AND HI BIDROGHT
SA WARTH.ER BISTONDA MARK.BÉTEN
AND KANBÉR MAKAD THRVCH THA FAMNA INVR ET ÉLE LAND.

Hvis det kommer en innenlandsk kjøpmann
til frimarkedet i Wíringga [Wieringen] eller til Almanland [Harlingen],
og han bedrar,
da blir han straks bitt merke i
og gjort kjennbar gjennom jomfruene over hele landet.

KVMTH.ER THAN TO BAK
SA NE SKIL NIMMAN KAPJA FON HIM.
HY MÉI HINNE BRUDA SA.R KVMEN IS.

Kommer han så tilbake,
da skal ingen kjøpe av ham –
han skal dra avsted slik han kom.

THUS. SAHWERSA.R KAP.LJUD KÉREN WRDE
VMBE WRA MERKA TO GA.
JEFTHA MITH.E FLAT TO FARANE
SA ACH MAN ALLÉNA ALDVLKERA TO KJASANE
THAM MAN TIGE BY TIGE KANTH
AND AN.EN GODA HROP STANE BY THA FAMNA.

Hvis således kjøpmenn er valgt
til å dra til våre markeder,
eller reise med en flåte,
da skal man kun velge slike
som man kjenner tvers igjennom
og som står i et godt ry hos jomfruene.

BÉRTH.ET NAVT TO MIN
THAT.ER EN ARG MAN MONG SY.
THAM THA LJUD BITROGHA WIL
SA AGON THA ORA THAT TO WÉRANE.

Skjer det trass i alt
at en ond mann er inniblant
som vil bedra folket,
da har de andre å verne dem.

HETH.I.T.AL DÉN
SA MOT MAN THAT BÉTERJA.
AND THENE MIS.DÉDAR UT OF LANDUM BANNA.
TILTHJU VSA NAMA VR AL MITH ÉRANE SKIL WERTHA BINOMATH.

Har han allerede gjort det,
så må man bøte på det
og forvise misdederen ut av landet,
slik at vårt navn overalt skal bli benevnt med ære.

MEN JEF WI VS VPPEN VRLANDISKA MARKT FINDA.
SY.ET HÉINDE JEFTHA FÉR
AND BÉRTH.ET THAT.ET FOLK VS LÉT DVATH THA BISTÉLLETH.
SA AGON WY MITH HASTE HÉI TO TO SLANA.

Men om vi befinner oss på et innenlandsk marked,
det være seg nært eller fjernt,
og det skjer at folket gjør oss vondt eller bestjeler oss,
da har vi å slå til med hissig temperament;

HWAND AFSKÉN WI ÉLLA {31} AGON TO DVANDE
VMBE FRÉTHO WILLA
VSA HALF.BROTHAR NE MUGON VS NIMMER MIN.ACHTJA
NACH WANA THAT WI ANGE SEND.

for skjønt vi må gjøre alt
for å ville fred,
må våre halvbrødre ikke ringeakte oss
eller tro at vi er redde.

~ ~ ~
IN MIN JUGED HAV.IK WEL ÉNIS MORT.
OVERA BANDA THÉRA ÉWA.
AFTER HAV.IK FRYA OFTEN TANKED VR HIRA TEX
AND VSA ÉTHLA VR THA ÉWA
THÉR THÉRNÉI TAVLIKT SEND.

I min ungdom har jeg vel en gang murret
over lovenes band.
Etterpå har jeg ofte takket Frøya for hennes Tekst,
og våre forfedre for lovene
som derav er sammenstilt.

~ ~ ~
WR.ALDA JEFTA AL.FODER HETH MI FÉLO JÉREN JÉVEN.
INVR FÉLO LANDA AND SÉA HAV.IK OMME.FAREN.
AND NÉI AL HWA.K SJAN HA.
BIN.IK VRTJUGAD
THAT WI ALLÉNA TRVCH AL.FODER
UTFORKÉREN SEND. ÉWA TO HAVANDE.

Wralda eller Alfoder [Allfostrer] har gitt meg mange år.
Over mange land og hav har jeg reist omkring,
og etter alt hva jeg har sett
er jeg overbevist
om at vi alene er utvalgt av Alfoder
til å ha lover.

LYDA.S FOLK NE MÉI NÉN ÉWA TO MAKJANDE
NI TO HALDANDE.
HJA SIND TO DVM AND WILD THÉR TO.
FÉLO SLACTA FINDA.S SEND SNOD ENOCH.
MEN HJA SEND GIRICH. HACH.FARANDE.
FALSK. VNKUS AND MORT.SJOCHTICH.

Lydas folk kan verken lage lover
eller holde dem,
de er for dumme og ville til det.
Mange av Findas slekter er gløgge nok,
men de er griske, hovmodige,
falske, løsaktige og mordlystne.

~ ~ ~
POGA BLÉSATH HJARA SELVA VPPA.
AND HJA NE MUGATH NAWET THAN KRUPA.
FORSKA HROPATH WARK. WARK.
AND HJA NE DVATH NAWET AS HIPPA AND KLUCHT MAKJA.

Padder blåser seg opp,
og de kan ikke annet enn krype.
Frosker roper ”virk, virk!”,
og de gjør ikke annet enn hoppe og lage moro.

THA ROKA HROPATH SPAR. SPAR.
MEN HJA STÉLON AND VRSLYNATH AL
WAT VNDER HJARA SNAVELA KVMATH.

Kråkene skriker ”spar, spar!”,
men de stjeler og sluker alt
hva som kommer under deres nebb.

LIK ALTHAM IS THAT FINDAS.FOLK.
HJA BOGATH IMMER OVIR GODA ÉWA.
EK WIL SETMA MAKJA VMB.ET KWAD TO WÉRANE.
MEN SELVA NIL NIMMAN THER AN BONDEN WÉSA.

Findas folk er lik alle dem,
de skryter alltid av gode lover.
Enhver vil lage forordninger for å avverge fortred,
men ingen vil selv være bundet av dem.

THÉRA. HWAM.HIS GAST THAT LESTIGOSTE SY.
AND THÉRTRVCH STERIK.
THAM.HIS HONE KRÉIATH KÉNING.
AND THA ORA MOTON ALWENNA 

AN SIN WELD VNDER.WURPEN WÉSA
TIL EN OTHER KVMTH
THÉR.IM {32} FON.A SÉTEL DRIWET.

Han, hvis vidd er det listigste
og derved sterk,
hans hane galer ”konge”
og de andre må overalt
være underkastet hans makt,
til en annen kommer
som driver ham fra hans sete.

~ ~ ~
THAT WORD ÉWA IS TO FRAN
VMBE AN MÉNA SÉKA TO NOMANDE.
THERVMBE HET MAN VS ÉVIN SEGA LÉRTH.

Ordet êwa er for hellig
til å betegne en alminnelig sak.
Derfor har man lært oss å si êvin.

~ ~ ~
ÉWA THAT SÉIT SETMA
THÉR BI ALLER MANNISKA ÉLIK
AN HJARA MOD PRENTH SEND.
TILHJU HJA MUGE WÉTA
HWAT RJUCHT AND VNRJUCHT SY.

Ewa, det vil si forordninger
som hos alle mennesker er likt
innprentet i deres sinn,
slik at de kan vite
hva rett og urett er,

AND HWÉRTRHVCH HJA WELDICH SEND
VMBE HJARA AJNE DÉDA
AND THAM FON ORUM TO BIRJUCHTANDE.
THAT WIL SEDSA.
ALSANAKA HJA GOD AND NAVT MISDÉDECH VPBROCHT SEND.

og hvorved de er i stand
til å bedømme deres egne gjerninger
og dem til andre,
det vil si
såfremt de er godt og ikke forbrytersk oppdratt.

~ ~ ~
AK IS.ER JET.EN ORA SIN AN FAST.
ÉWA SÉIT AK. É.LIK WÉTER.LIK.
RJUCHT AND SLJUCHT AS WÉTER
THAT THRVCH NÉN STORNE.WIND JEFTA AWET OWERS VRSTOREN IS.

Og så er det enda ei anna betydning forbundet med det:
Ewa er også êlik, vannrett,
rett og slett som vann
som ikke er forstyrret av noen stormvind eller noe annet.

WARTH WÉTER VRSTOREN
SA WARTH.ET VN.ÉWA. VNRJUCHT.
MEN.ET NIGTH ÉVG
VMBE WITHER ÉWA TO WERTHANDE.
THAT LÉITH AN SIN FONSELV.HÉD.
ALSA THA NIGUNG TO RJUCHT AND FRYDOM
IN FRYA.S BERN LEITH.

Blir vann forstyrret,
da blir det vnêwa, urett.
Men det tenderer êvg [evig]
mot igjen å bli êwa [rett] –
det ligger i dets egenart,
liksom tendens til rett og frihet
ligger i Frøyas barn.

THESSA NIGUNG HAVATH WI
TRVCH WR.ALDA.S GAST. VSA FODERS.
THÉR IN FRYAS BERN BOGTH
THÉRVMBE SKIL HJU VS AK ÉVG BIKLIWA.

Denne tilbøyeligheten har vi
gjennom Wraldas ånd, vår fostrer
som glitrer høyt i Frøyas barn.
Derfor skal den også êvg [evig] bestå i oss.

ÉWA. IS AK THET ORA SINNA.BYLD FON WR.ALDA.S GAST.
THÉR ÉVG RJUCHT AND VN.FORSTOREN. BILIWATH
AFSKÉN.ET AN SIN LICHÉME ARG TO GÉIT.

Êwa er òg det andre symbolet på Wraldas ånd,
som evig forblir rett og uforstyrret,
selv om det går ille for seg i hans legeme.

ÉWA AND VNFORSTOREN
SEND THA MARKA THÉRA WISDOM AND RJUCHTFÉRDICHHÉD
THÉR FON ALLA FRÉMO MANNISKA SOCHT
AND TRVCH ALLA RJUCHTERA BISÉTEN WRDEN MOT.

Êwa [jevnt] og ’uforstyrret’
er tegnene på den visdommen og rettferdigheten
som må søkes av alle fromme mennesker
og besittes av alle dommere.

~ ~ ~
WILLATH THA MANNISKA THUS SETMA AND DOMAR MAKJA
THÉR ALAN GOD BILIWA AND ALLERWYKES
SA MOTON HJA ÉLIK WÉSA
TOFARA ALLE MANNISKA {33}
NÉI THISSE ÉWA ACHAT THA RJUCHTERA
HJARA ORDÉL UT TO KÉTHANDE.

Vil menneskene derfor lage forordninger og bestemmelser
som alltid og allevegne forblir gode
så må de være êlik [like]
for alle mennesker.
Etter disse êwa [lover] bør dommerne
forkynne sin dom.

IS THÉR ENG KWAD DÉN
HWÉRVR NÉN ÉWA TAVLIKT SEND
SA MOT MAN ÉNE MÉNA ACHT BILIDSA
THÉR ORDÉLTH MAN NÉI THA SIN
THÉR WR.ALDA.S GAST AN VS KÉTH
VMBE OVER ELLA RJUCHT.FÉRDICH TO BIRJUCHTANDE.

Er det gjort noen skade
som det ikke er sammenstilt noen lover for,
da skal man fastsette ei allmenn samling.
Der dømmer man etter det sinn
som Wraldas ånd taler i oss
for å dømme rettferdig over alt.

ALTHUS TO DVANDE
NE SKIL VS ORDÉL NAMMER FALIKANT UT NE KVMA.
NE DVATH MAN NÉN RJUCHT MEN VNRJUCH.
ALSA RIST THÉR TWIST AND TWISPALT
EMONG THA MANNISKA AND STATA.
THÉR.UT SPRUT INLANDISKA ORLOCH.
HWÉRTHRVCH ELLA HOMLJATH AND VRDAREN WARTH.

Ved å gjøre slik
skal vår dom aldri falle forkjært ut.
Gjør man ikke rett, men urett,
så oppstår det tvist og splid
blant menneskene og statene.
Utfra det spirer innenlandske kriger,
hvorigjennom alt blir ødelagt og fordervet.

MEN O DVMHÉD.
DAHWILA WI TO DVANDE SEND EKKORUM TO SKADANE
KVMTH.ET NIDIGE FOLK FINDA.S
MITH HJARA FALSKA PRESTERUM
JVW HAWA TO RAWANDE
JVWA TOGHATERA TO SKANDANE.
JVWA SÉDA TO VRDVA

Men, å dumhet!
Mens vi driver og skader hverandre,
kommer det hissige Findas folk
med sine falske prester
for å røve våre eiendeler,
for å skjende våre døtre,
for å forderve våre seder;

AND TO THA LESTA
KLAPPATH HJA SLAVONA.BANDA OM JAHWELIKES FRYA HALS.

og til sist
klapper de slavebånd om enhvers frie hals.

No comments:

Post a Comment