12 March 2014

10c) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{45}
THAT HIR VNDE STAT
IS INUT THA WAGAR THÉRE WARA.BURGH WRITEN.

Det som står under her
er innskrevet på Waraburchs [i Hoorn] vegger:

HWAT HIR BOPPA STAT
SEND THI TÉKNA FON THAT JOL.
THAT IS THAT FORMA SINNE BILD WR.ALDA.S.
AK FON T.ANFANG JEFTHA T.BIJIN
WÉRUT TID KÉM.
THAT IS THENE KRODER
THÉR ÉVG MITH THAT JOL MOT OMMEHLAPE.

Hva som står over her
er tegnene til hjulet.
Det er det opprinnelige symbolet til Wralda,
og også til starten [t.anfang] eller begynnelsen [t.bijin],
hvorfra tid kom;
det er krøderen,
som evig må gå rundt med hjulet.

THANA HETH FRYA THAT STAND SKRIFT MAKAD
THAT HJA BRUKTE TO HJRA TEX.
THA FASTA ÉRE.MODER WÉRE
HETH HJU.R THAT RUN
JEFTHA HLAPANDE SKRIFT FON MAKAD.

Av den har Frøya lagd standskrifta [de store bokstavene]
som hun brukte til sin Tekst.
Da Fästa var æresmor
hadde hun fra den lagd renne- [rune-]
eller løpende skrift [kursivskrift].

THER WITKÉNING. THAT IS SÉKÉNING.
GODFRÉJATH. THENE ALDA.
HETH THÉR ASVNDERGANA TELNOMAR FON MAKAD
FAR STAND AND RVNSKRIFT BÉDE.
T.IS HÉRVMBE NAVT TO DROK
THAT WI.R JÉRLIKS ÉNIS FÉST VR FIRJA.

Vikingen – det vil si sjøkonge,
Godfrêjað den gamle,
har derav lagd forskjellige telletegn
for både stand- og renneskrift.
Det er derfor ikke for mye
at vi en gang årlig feirer en fest for det.

WY MUGON WRALDA ÉVG THANK TOWYA
THAT HI SIN GAST SA HERDE.
INVR VSA ÉTHLA HETH FARA LÉTN.

Vi må tilkjenne Wralda evig takk
for at han har latt sin ånd
fare så kraftig inn i våre forfedre.

VNDER HIRA TID
HETH FINDA AK EN SKRIFT UTFVNDEN.
MEN THAT WÉRE SA HAGFARANDE
AND FVL MITH FRISLA AND KROLUM
THAT THA AFTERKVMANDA THÉROF
THJU BITJVDNESE RING VRLÉREN HAVE.

I si tid
hadde Finda også oppfunnet ei skrift;
men den var så høyttravende
og full av buktninger og krøller
at etterkommerne snart
hadde mistet betydninga av den.

AFTERNÉI HAVON HJA VS SKRIFT LÉRED
BINOMA THA FINNA. THA THYRJAR
AND THA KRÉKA.LANDER.
MEN HJA NISTON NAVT GOD
THAT ET FON ET JOL MAKAD WAS
AND THAT.ET HÉRUMBE ALTID SKRÉVEN {46} WRDEN MOSTE.
MITH SON OM.

Etterpå hadde de lært vår skrift,
navnlig finnene, tyrerne
og krekalenderne.
Men de visste ikke så godt
at den var lagd etter hjulet
og at den derfor alltid skulle skrives rundt
med Sola.

THÉRBY WILDON HJA
THAT HJARA SKRIFT VNLÉSBÉR SKOL WÉSA
FAR ORA FOLKUM.
HWAND HJA HAVATH ALTID HÉMNESA.

Derfor ville de
at deres skrift skulle være ulesbar
for andre folk,
for de har alltid hemmeligheter.

THUS TO DVANDE
SIND HJA HERDE FON.A WIS RAKATH.
THÉR.MÉTA THAT THA BARN
THA SKRIFTUN HJARAR ALDRUM AMPER LÉSA EN MUGA.
DAHWILE WY VSA ALDER ALDESTA SKRIFTUN ÉVIN RÉD LÉSA MUGA
AS THÉRA THÉR JESTER SKRÉVEN SIND.

Ved å gjøre slik
er den raket kraftig for det vise,
slik at barna
dermed knapt kan lese skriftene til sine foreldre;
mens vi kan lese våre aller eldste skrifter like lett
som de som ble skrevet i går.

HIR IS THAT STAND SKRIFT.
THÉR VNDER THAT RUN SKRIFT.
FORTH THA TAL.NOMAR A BYDER WISA. {47}
STAND. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RUN.

Her er standskrifta,
derunder renneskrifta,
videre talltegnene på begge vis:

No comments:

Post a Comment