12 March 2014

1c) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{053/12}
UT THESSE TOCHTE
IS THJU SKÉDNESE FON WODIN BERN
SA.R VPPA BURGUM WRITEN IS
AND HIR ÉSKRÉVEN.

Fra dette toktet
er historia om Wodin oppstått,
som er innskrevet på borgene
og skrevet her:

ANDA ALDER.GA.MVDE
THÉR RESTE EN ALDE SÉ.KANING.
STERIK WAS SIN NOME
AND THA HROP VR SINA DÉDA WAS GRAT.


I Aldergâmvde [Hoorn]
der hvilte en gammel sjøkonge.
Sterik var hans navn,
og ryktet om hans dåder var stort.


THISSE ALDE ROB HÉDE THRÉ NÉVA.
WODIN THENE ALDESTE HÉMDE TO LUMKA.MAKIA
BY THÉRE É.MVDE TO AST.FLI.LAND
BY SIN ELDRUM T.US.
ÉNES WAS.ER HÉRMAN WÉST.

Denne gamle selhunden hadde tre nevøer.
Wodin, den eldste, bodde hjemme i Lumkamâkja [Westeremden]
ved elvemunningen i Âst-Flílând
hos sine foreldre.
Engang hadde han vært hærfører.

TUNIS AND INKA WÉRON SÉKAMPAR
AND JUST NW BI HJARA FADERJA ANDA ALDER.GA.MVDE T.US.
AS THA JONGA KAMPAR NW BI EKKORUM KÉMON
KÉRON HJA WODIN TO HJARA HÉR.MAN JEFTA KANING UT.
AND THA SÉ.KAMPAR KÉRON TUNIS TO.RA SÉ.KANING
AND INKA TO HJARA SKELTA BÎ THÉR NACHT.

Tünis og Inka var sjøkrigere,
og bodde akkurat nå hjemme hos sin farbror i Aldergâmvde.
Da de unge krigerne nå kom sammen,
valgte de ut Wodin til sin hærfører eller konge,
og sjøkrigerne valgte Tünis til sin sjøkonge
og Inka til sin kontreadmiral.

THA STJURAR GVNGON THA NÉI THA DÉNNA.MARKA FARA.
THÉR NAMON HJA WODIN MITH SIN WIGANDLIKA LAND.WÉR IN.
WIND WAS RUM {54}
AND ALSA WÉRON HJA AN EN AMERÎNG TO SKÉN.LAND.
THA THA NORTHESKA BROTHAR RA SELVA BY.M FOGATH HÉDE.
DÉLDE WODAN SIN WELDICH HÉR AN THRI WIGA.

Styrmennene dro så føre til Dênnemarka.
Der tok de inn Wodin med sin tapre landhær.
Vinden var rom,
og derfor var de på et øyeblikk i Skênland [Skandinavia].
Da de nordiske brødrene hadde forent seg med ham,
delte Wodan sin veldige hær i tre kiler.

FRYA WAS HJARA WÉPEN HROP
AND SA HI BAK.WARD SLOCH. THA FINNA AND MAGJARA
AS OF ET BARN WÉRON.
THA THENE MAGI FORNOM
HO SIN LJVD AL OMBROCHT WRDON.
THA SAND HI BODON MITH STAF AND KRONE.
HJA SÉIDON TO WODIN.

’Frøya’ var deres våpenrop,
og så slo han tilbake finnene og magjarerne
som om det var barn.
Da magíen hørte
hvordan alle hans folk var nedkjempet,
da sendte han bud med stav og krone.
De sa til Wodin:

O. THV ALRA GRATESTE THÉRA KANINGGAR.
WI SEND SKELDICH
THACH AL HWAT WI DÉN HAVE
IS UT NÉD DÉN.
JE MÉNE THAT WI JVW BROTHAR WILLENKLIK ANFAT HAVE.
 

“Å, du aller største av konger,
vi er skyldige –
dog alt hva vi har gjort
er gjort av nød.
Dere mener at vi har angrepet deres brødre forsettlig;


MEN WI SEND THRVCH VSA FIANDA FORTH.FÉTERETH
AND THI ALLE SEND VS JETA VPPA HAKKA.
WI HAVATH OFTEN HELPE AN THINRE BURCH.FAM FRÉJATH.
MEN HJA NETH VS NAVT NE MELD.

men vi er jagd framover av våre fiender,
og de er alle fortsatt i hælene på oss.
Vi har ofte spurt om hjelp av din borgjomfru,
men hun har ikke enset oss.”

THENE MAGI SÉITH
SA HWERSA WI EKKORUM TO THA HALTE VRDVA
SA SKILUN THA WILDA SKET HARDAR KÉMON
AND VS ALGADUR VRDVA.
 

Magíen sa:
”Dersom vi halvveis ødelegger hverandre,
så skulle de ville sauehyrdene komme
og ødelegge oss alle sammen.

 
THENE MAGI HETH FUL RIKDOM.
MEN HI HETH SJAN
THAT FRYA WELDIGER IS
AS AL VSA GASTON ET SÉMINE.

Magíen har mye rikdom,
men han har sett
at Frøya er mektigere
enn alle våre ånder til sammen.

HI WIL SIN HAVED IN HIRA SKAT DEL LEDSA.
THV BIST THENE WIGANDLIKSTE KANING JRTHA.S
THIN FOLK IS FON ISER
WARTH VSA KANING
AND WI ALLA WILLATH THIN SLAVONA WÉSA.

Han vil legge sitt hode i hennes skjød.
Du er den tapreste konge på Jrða,
ditt folk er av jern.
Bli vår konge,
og vi skulle alle være dine slaver.

HWAT SKOLDE THAT ÉR.RIK FARI WÉSA
ASTE THA WILDA WITHER TOBAK DRIWA KOSTE.
VSA SÉFIRA SKOLDET ROND.BLÉSA
AND VSA MARA SKOLDON JV VRAL FARUT GA.

Hva skulle være mer ærerikt for dere
enn at de ville kunne drives tilbake?
Våre sjofarer skulle blåse det rundt (omkring)
og våre gjetord skulle gå deg forut overalt.”

WODIN WAS STERIK WOST AND WIGANDLIK
MEN HI NAS NAVT KLAR {55} SJANDE.
THÉRTHRVCH WARTH I IN HJARA MÉRA FVNGEN
AND THRVCH THENE MAGI KRONETH.
 

Wodin var sterk, barsk og tapper,
men han var ikke klartseende,
derfor ble han fanget i snarene deres
og kronet av magíen.

 
RJU FÉLO STJURAR AND LAND WÉRAR
THAM THISSE KÉR NAVT NE SINDE.
BRUDON STOLKES HINNE
KAT MITH NÉMANDE.

Svært mange styrmenn og landforsvarere
som ikke likte dette valget,
dro stille vekk,
og tok Kât med;

MEN KAT THÉR NAVT TOFARA THÉRE MODER
NER TO FARA THÉRE MÉNA ACHT FORSKINE NILDE.
JOMPADE WR BORD.
 
men Kât, som ikke ville vise seg for verken mora
eller den allmenne forsamlinga,
jumpet over bord.

 
THA KÉM STORNE.WIND
AND FÉTERE THA SKÉPA VPPA SKORRA FONNA DÉNE.MARKUM DEL
SVNDER ENKEL MAN TO MISTANE.
AFTERNÉI HAVON HJA THA STRÉT KAT.S.GAT HÉTEN.
 

Da kom stormvind
og pisket skipene ned på Dênemarkums [Danmarks] skjær,
uten å miste (så mye som én) enkelt mann.
Etterpå har de kalt stredet Kâtsgat [Kattegat].

THA WODIN KRONED WAS
GVNG.ER VPPA WILDA LOS.
THI WÉRON AL RUTAR.
LIK EN HÉJEL.BUJE KÉMON HJA AJN WODIN.IS HÉR.
MEN LIK EN TWIRNE WIND WENDON HJA OMME
AND NE THVRADON N.A WITHER FORSKINA.
 

Da Wodin var kronet,
gikk han løs på de ville,
de var alle ryttere.
Lik en haglbyge kom de mot Wodins hær,
men lik en virvelvind vendte de om
og turde ikke å vise seg igjen.

 
AS WODIN NW TOBAK KÉM
JAV THENE MAGI HIM SIN TOGHATER TO.N WIF.
AFTENÉI WARTH.I MITH KRUDON BIRÉKAD.
MEN THÉR WÉRON TAWER.KRUDON MONG.
 

Da Wodin nå kom tilbake,
ga magíen ham si datter til hustru,
etterpå ble han berøkt med urter,
men det var trylleurter inniblant,

 
 HWAND WODIN WARTH BI GRADUM ALSA SÉR VRMÉTEN.
THAT.I FRYA AND WR.ALDAS GAST MIS.KANA AND SPOTA THVRADE.
THAWILA HI SIN FRYA HALS BOG
TOFARA FALSKA DROCHTEN.LIKANDE BYLDUM.

for Wodin ble gradvis så veldig dumdristig
at han torde å miskjenne og spotte Frøyas og Wraldas ånd,
mens han bøyde sin frie hals
foran falske, avgudsliknende bilder.

SIN RIK HILDE SJVGUN JÉR
THA VRDWIND.ER.
THENE MAGI SÉIDE
THAT.ER EMONG HJARA GODON VPNIMETH WÉRE.
AND THAT HI FON THÉR OVER HJAM WELDA.
MEN VS FOLK LAKTON VMBE SIN TAL.

Hans herredømme holdt i sju år,
så forsvant han.
Magíen sa
at han var opptatt blant deres guder,
og at han hersket over dem derfra,
men folket vårt lo av hans tale.

THA WODIN EN STUT WÉI WÉST HÉDE
KÉM THÉR TWISPALT.
WI WILDON EN ORA KANING KJASA.
MEN THAT NILDE THENE MAGI {56} NAVT NE HENGJA.

Da Wodin hadde vært borte en stund,
kom det splid.
Vi ville velge en annen konge,
men det ville magíen ikke tillate.

HI WÉRDE THAT ET EN RJUCHT WÉRE.
HIM THRVCH SINA DROCHTNE JÉVEN.
BUTA AND BIHALVA THISSA TWIST.
SA WAS THÉR JET.ÉN EMONG SIN MAGJARA AND FINNA.
THÉR FRYA NER WODIN ÉRA NAVT NILDE.

Han hevdet at det var en rett,
gitt ham gjennom hans Herrer.
Foruten denne tvisten
så var det mer enn én blant hans magjarere og finner
som ikke ville ære verken Frøya eller Wodin.

MEN THI MAGI DÉDE AS.T IM SINDE
HWAND SIN TOGHATER HÉDE EN SVN BI WODIN WVNEN.
AND NW WILDE THENE MAGI
THAT THISSE FON EN HAGE KOM.OF WÉSA SKOLDE.

Men magíen gjorde som det passet ham,
for hans datter hadde fått en sønn med Wodin,
og nå ville magíen
at denne skulle være av en høy herkomst.

THAHWILA ALLE SANADE AND TWISTA.
KRONADE HI THENE KNAP TO KANING
AND STALADE HIN SELS AS FOGED
AND FORA.MOND JEFTA RÉD.JÉVAR AN.

Mens alle kranglet og tvistet,
kronet han gutten til konge
og stilte seg selv opp som fogd
og formynder eller rådgiver.

THÉRA THÉR MAR HILDON FON HJARA BALG
AS FON THAT RJUCHT.
THAM LÉTON HINI BIDOBBA.
MEN THA GODA BRUDON WÉI.

De som holdt mer av sin buk
enn av rett,
de lot seg dupere,
men de gode dro vekk.

FÉLO MAGJARA FLODON MITH HJARA LJVDA BAK WARD.
AND THA STJURAR GVNGON TO SKIP
AND EN HÉR FON DRISTA FINNA GVNGEN AS ROJAR MITHA.

Mange magjarere flyktet tilbake med sine folk,
og styrmennene gikk til skips,
og en hær av dristige finner dro med som roere.

No comments:

Post a Comment