12 March 2014

1e) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{060/12}
HWAT THÉR OF WRDEN IS.

Hva som har blitt av dette

INNER NORTHLIKSTE HERNE FON THA MIDDEL.SÉ.
THÉR LÉID EN É.LAND BY THÉRE KAD.
NW KÉMON HJA THAT A KAP TO FRÉJANDE.
THÉRVR WARTH ENE MÉNA ACHT BILÉID.

I det nordligste hjørne av Middel-sê [Middelhavet]
ligger det ei øy ved kysten.
Nå kom de for å spørre om å kjøpe denne.
Derfor ble det forordnet ei allmenn samling.

MODER.IS RÉD WARTH WNNEN.
MEN MODER SACH RA LIAST FÉR OF.
THÉRVMBE MÉNDE HJU THAT ER NÉN KWA AN STEK.
 

Moras råd ble innhentet,
men mora så dem helst langt vekk;
derfor mente hun at det ikke heftet noen skade ved det.

 
THACH AS WI AFTERNÉI SAGON HO WI MISDÉN HÉDE
HAVON WI THAT ÉLAND MIS.SELLJA HÉTEN.
HIR AFTER SKIL BLIKA HO WI THÉR TO RÉDE HÉDE.

Men da vi etterpå så hvordan vi hadde feilet,
kalte vi øya Missellja [Marseille].
Her under skal vises hvorfor vi hadde grunn til det.

THA GOLA.
ALSA HÉTON. THA SANDALINGA.PRESTERA SIDON.IS.
THA GOLA HÉDON WEL SJAN
THET ET LAND THÉR SKARES BIFOLKAD WAS
AND FÉR FON THÉR MODER WÉRE.

Golerne [Galaterne/ Gallerne],
det het Sídons misjonsprester.
Golerne hadde nok sett
at landet der var sparsomt befolket
og langt fra mora.

VMB IRA SELVA NW EN GODE SKIN TO JÉVANE.
LÉTON HJA RA SELVA IN VSA TAL
AN.A.TROW E.WIDENA HÉTA.
 

For nå å gjøre et godt inntrykk av seg selv,
lot de seg på vårt språk kalle
’til tro viede’ [druider],

 
MEN THAT WÉRE BÉTRE WÉST.
AS HJA RA SELVA FON THÉRE TROW E.WENDENA NOMATH HÉDE.
JEFTA {61} KIRT WÉI TRJV.WENDNE
LIK VSA STJURAR LÉTER DÉN HAVE.

men det ville vært bedre
om de hadde kalt seg ’fra troen vendte’,
eller kort sagt ‘trovendte’ [travanter],
som våre styrmenn seinere har gjort.

THA HJA WEL SÉTON WÉRON
THA WANDELDON HJARA KAPLJUDA SKÉNE KAPRE WÉPNE
AND ALLERLÉJA SIRHÉDON TOFARA VSA ISERE WÉPNE
AND WILDE DIARA HUDA.
WÉRFON IN VSA SUDER LANDA FÉLO TO BIKVMA WÉRON.

Da de var vel etablert,
da byttehandlet kjøpmennene vakre kobbervåpen
og allslags smykker mot våre jernvåpen
og villdyrskinn,
hvorav det var mange å få i våre sydlige land.

MEN THA GOLA FIRADON ALLERHANA WLA DROCTEN LIKA FÉRSTA
AND TO TIANDE THA KADHÉMAR
THÉRA THRVCH TODVAN HJARAR HORIGA MANGHÉRTNE
AND THA SWÉT.HÉD FON HJARA FININNIGE WIN.

Men golerne feiret alle slags råtne, avgudelige fester
for derved å lokke kystboerne
gjennom medvirkning av deres vellystige jenter
og søtheten til deres giftige vin.

WAS THÉR HWA FON VS FOLK
THÉR.ET ALSA ARG VRBRUD HÉDE
THAT SIN LIF IN FRÉSE KÉM
THAN LÉNADON THA GOLA HIM HUL AND SKUL
AND FORADON HIM NÉI PHONISJA.
THAT IS PALM.LAND.

Var det noen av våre folk
som hadde bedervet seg så ille
at hans liv kom i fare,
da ga golene ham beskyttelse og vern
og førte ham til Phonisia [Fønikia],
det er ‘Palmeland’.

WAS HI THÉR SÉTEN
THAN MOST.I AN SINA SIBBA AND FRIANDA AND ATHA SKRIWA
THAT.ET LAND SA GOD WÉRE 

AND THA MANNISKA SA LUKLIK
AS NINMAN HIN SELVA MOCHT FORBYLDE.

Når han var bosatt der,
da skulle han skrive til sine slektninger og venner og kamerater
at landet var så godt,
og menneskene så lykkelige,
at ingen kunne forestille seg det.

A BRITTANJA WÉRON RJU FÉLO MANNA THA LITH WIVA.
THA THA GOLA THAT WISTON.
LÉTON HJA ALWÉIS MANGHÉRTNE SKAKA
AND THESSA JAVON HJA THA BRITNE VMB NAWET.

I Brittannja var det svært mange menn, men lite kvinner.
Da golerne fikk vite det,
lot de hele tida jenter bortføres,
og disse ga de til britene [de borttrukkede] for ingenting.

THACH AL THISSA MANGHÉRTNE WÉRON HJARA THJANSTERUM
THÉR THA BERN FON WR.ALDA STOLON
VMBAR AN HJARA FALSKE DROCHTNE TO JÉVANE.

Men alle disse jentene var deres tjenere,
som stjal barna fra Wralda
for å gi dem til deres falske Herrer.

No comments:

Post a Comment