26 February 2014

10d) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{7}
LYDA WAS SWART. KROL.HÉRED ALSA THA LOMERA.
LIK. STARA BLONKON HJRA OGON.
JA THES GIRFUGELS BLIKKAR WÉRON VNMODICH BY HJRA.S.


Lyda var svart-krøllhåret som lammene;
hennes øyne blinket lik stjerner,
ja rovfuglens blikk ble motløst overfor hennes.

SKARPE LYDA.
ANNEN SANAKA KVN HJU KRUPPA HÉRA.
AND HWERSA THÉR FISKA INVR WÉTER WÉRE.
N.VNTGONG THAT HJRA NOSTERA NAVT.


Skarpe Lyda.
Hun kunne høre en slange krype
og når det var fisk i vannet,
unngikk ikke det hennes nesebor.

RAD.BVWDE LYDA.
EN STORE BAM KVN HJU BUGJA
AND SAHWERSA HJA RUN
NE BRAK NÉNE BLOMSTAL VNDER HJARA FYT.


Smidige Lyda.
Et stort tre kunne hun bøye,
og hvis hun gikk
brakk ingen blomsterstilk under hennes føtter.

WELDIGE LYDA.
HARD WAS HJRA STEME
AND KRÉT HJU UT GRIMME 

SA RUN EK FLUX WÉI.

Mektige Lyda.
Hennes stemme var kraftig,
og skreik hun i sinne,
da løp enhver fluksens vekk.

WONDER.FVLLE LYDA.
FON ÉWA NILDE HJU NAVT NÉTA.
HJRA DÉDA WRDON THRVCH HJRA TOCHTA STJVRAT.
VMBE THA TÉDRA TO HELPANE.
DADE HJU THA STORA
AND HWERSA HJU.T DÉN HÉD GRAJDE HJU BY.T LIK.


Vidunderlige Lyda!
Hun ville ikke vite av lover;
hennes handlinger var styrt av hennes lidenskaper.
For å hjelpe de svake
drepte hun de sterke,
og da hun hadde gjort det, gråt hun ved deres lik.

ARME LYDA.
HJU WARTH GRIS FON.T VNWISSE BIJHELDA
AND VPPET ENDE
STURF HJA FON HIRTSÉR VMBE THA BARN RA KWAD.


Arme Lyda!
Hun ble grå av det uforstandige lederskapet,
og til sist
døde hun av hjertesår over sine barns ondskap.

VNWISA BARN.
HJA TICHTEGADON EKKORUM FON MAM RA DAD.
HJA GRAJADON LIK WOLVA.
FJVCHTADON ALSA
AND DAHWILE HJA THAT DÉDON
ÉTON THA FUGELON THAT LIK.
HWA MÉI SIN TARA HWITHER TO HALDANE.


Uforstandige barn!
De beskyldte hverandre for morens død,
de skrek som ulver
og slåss likedan,
og mens de gjorde det
åt fuglene liket.
Hvem kan holde sine tårer tilbake?

FINDA. WAS GÉL 
AND HJR HÉR SA THA MANNA ÉNER HORS.
ÉNE THRÉ NE KV HJA NAVT NI BUGJA.
MEN HWÉR LYDA
{8} ANNEN LAVWA MACHT TO DÉJANDE
THÉR DADE HJA. WEL TJAN.


Finda var gul,
og hennes hår lik manen til en hest.
En busk kunne hun ikke bøye,
men hvor Lyda 8 maktet å drepe ei løve,
drepte hun kanskje ti.

VRLÉDALIKE FINDA.
SVET WAS HJRA STEMME
AND NANNEN FUGEL KVN SJONGA LIK HJU.
HJRA OGON LOKTON AND LORDON
MEN THÉR.ER ANSACH WARTH SLAF.


Forføreriske Finda,
søt var hennes stemme
og ingen fugl kunne synge lik henne.
Hennes øyne lokket og fristet,
men den som så inn i dem ble en slave.

VNRÉDALIKA FINDA.
HJU SKRÉF THUSANDE ÉWA.
THA HJU NE FOLGDE NÉN.ER FON VP.
HJU VRFYADE THA GODA VMBE HJARA FRYMOD.
THA AN SLIK.MAMKES JÉF HJU HJA SELVA HAST WÉI.


Urimelige Finda.
Hun skrev tusener av lover,
men hun fulgte ikke opp noen av dem.
Hun avskydde det gode ved sin frimodighet,
men til spyttslikkere ga hun seg selv hastig i vei.

THAT WAS HIR VNLUK.
HJRA HAVED WAS TO FVL.
THA HJR HIRTE TO YDEL.
HJU NE MINDE NIMMAN SA HJA SELVA
AND HJU WILDE
THAT EK HJA LIAF HAWA SKOLDE.


Det var hennes ulykke.
Hennes hode var for fullt,
men hennes hjerte for tomt.
Hun elsket ingen (andre) enn seg selv,
og hun ønsket
at hver og en skulle ha henne kjær.

FALSKE FINDA.
HUNING SWET WÉRON HJRA WIRDA.
THA HOK THAM HJA TRJVWADE
WÉRE VNLUK NÉI.BY.


Falske Finda!
Honningsøte var hennes ord,
men for de som stolte på dem
var ulykka nær.

SELV.SJOCHTA.FINDA.
OVIR ELLA WILDE HJU WELDA.
AND HJRA SVNVM WÉRON LIK HJU.
FON HJARA SUSTERUM LÉTON HJA.RA THJANJA
AND EKKORUM SLOGON HJA VMB.ET MASTER.SKIP DAD.

 
Egenkjærlige Finda!
Hun ville herske over alle,
og hennes sønner var lik henne.
De lot seg tjene av sine søstre,
og de slo hverandre i hjel for herredømmet.

DUBBEL.HIRTA.FINDA.
VMBE SKOTSE WIRDA WARTH HJU IRE.
AND THA ARGSTE DÉDA. NE RORDE HJA NAVT.
SACH HJU EN NYNDASK EN SPINNE VRSLYNNA
THAN WARTH HJU OMM.ET.HIRTE SA IS.
MEN SACH HJU HJRA BARN EN FRYA.S VRMORDE
SA SWOL HJRA BOSM FON NOCHT.


Dobbelthjertede Finda!
Over grove ord ble hun vred,
og de avskyeligste gjerninger berørte henne ikke.
Så hun ei skilpadde sluke en edderkopp,
da ble hun som is om hjertet;
men så hun sine barn myrde en friser,
da svulmet hennes bryst av nytelse.

VN.LUKE.FINDA.
HJU STURF ANDA BLOM.TID FON HJRA LÉVA.
AND.T IS JETA TJVESTER HO HJU FALLEN IS.


Ulykkelige Finda!
Hun døde i sitt livs blomstringstid,
og det er ennå uklart hvordan hun døde.

{9}
SKIN.HÉLIGA BARN.
VNDER KESTLIKE STÉNA LÉIDON HJA HJRA LIK DAL.
MITH KWABBJANA SKRIFTUM SMUKTON HJA THAM VPPA.
TOGRAJANDE VMBE HÉRATH TO WARTHANDE.
MEN AN STILNISE NE WÉNADON HJA NÉNEN ÉNGE TAR.


Skinnhellige barn!
Under kostbare steiner la de hennes lik ned,
med oppblåste innskrifter smykket de dem ut,
for å bli hørt gråtende til;
men i det stille gråt de ikke en eneste tåre.

VR.FYALIK FOLK.
THI TEX THÉR FINDA NÉI.LÉT.
WAS IN GOLDEN BLÉDAR WRYT.
THACH THA BESTA HWÉR.FAR I MAKAD WAS.
WÉR I NAMMER TO NOT.
THA GODA ÉWA WRDON UT.FAGAD
AND SELV.SJOCHT WRYTE THÉR KWADA FAR IN.


Avskyelige folk!
Teksten som Finda etterlot
ble skrevet på gylne blader,
men til det bestet den ble lagd
var den til ingen nytte;
de gode lovene ble visket ut
og egoisme skrev onde der isteden.

O. FINDA.
THA WARTH JRTHA FVL BLOD.
AND THA HAVEDA THÉR MANNISKA
MAJADON THIN BARN LIK GARS.HALMA OF.
JA FINDA THAT SEND THA FRUCHDA . THINERA YDLENISE.
SJAN DAL FON THINRE WAKSTAR AND WÉN.

 
Å, Finda!
Så ble Jrða full av blod,
og dine barn meiet hodene
til menneskene ned lik gresstrå.
Ja, Finda, det er fruktene av din tomhet,
se ned fra di vaktstjerne og gråt.

FRYA WAS WIT LIK SNÉI BY.T MORNE.RAD
AND THAT BLAW HJRAR OGNUM.
WN.ET JETA THÉRE RÉINBOGE OF.

 
Frøya var hvit som snøen ved morgenrøden,
og det blå i hennes øyne
vant enda over regnbua.

SKÉNE FRYA.
LIK STRÉLON THÉRE MIDDÉI SVNNE
BLIKADON HJRA HÉRON
THÉR SA FIN WÉRON AS RACH.

 
Skjønne Frøya!
Som stråler av middagssola
glitret hennes hårlokker,
som var så fine som spindelvev.

ABELE.FRYA.
VNTLVKTON HJRA WÉRA.
THAN SWÉGON THA FUGELON
AND NE RORDON THA BLÉDAR NAVT MAR.


Dyktige Frya!
Åpnedes hennes lepper,
tidde fuglene
og bladene rørte seg ikke mer.

WELDIGE.FRYA.
THRVCH THENE KRAFT HJRAR BLIKKAR
STRÉK THENE LAWA TOFARA HJARA FYT DAL
AND HELD THENE ADDUR SIN GIF TO BAK.


Mektige Frøya!
Gjennom kraften av hennes blikk
smøyg løva seg ned foran hennes føtter
og hoggormen holdt si gift tilbake.

RÉNE FRYA.
HJRA YTA WAS HUNING
AND HIRA DRANK WAS DAWA.
GADVRAD ANDA BOSMA THÉRA BLOMMUN.

 
Reine Frøya!
Hennes mat var honning,
og hennes drikk var var dugg
samlet i blomstenes begre.

{10}
LICHTE FRYA.
THAT FORMA HWAT HJU HIRA BARN LÉRDE WAS SELV.TWANG.
THAT OTHERA WAS LIAFTE TO DUGED.
AND THA HJA JÉROCH WRDON.
THA LÉRDE HJU HJAM THJU WÉRTHA FON THA FRYDOM KANNA.

 
Opplyste Frøya!
Det første som hun lærte sine barn var selvkontroll,
det andre var kjærlighet til dyd;
og når de ble voksne
lærte hun dem verdien av å kjenne frihet;

HWAND SÉIDE HJU.
SVNDER FRYDOM SEND ALLE OTHERA DUGEDON.
ALLÉNA GOD VMBE JO TO SLAVONA TO MAKJANDE.
JVWE OFKVMSTE TO ÉVGE SKANTHA.


”for”, sa hun,
”uten frihet er alle andre dyder
kun gode for å gjøre dere til slaver,
og deres opphav til en evig skam.”

MILDE FRYA.
NAMMER LIT HJU MÉT.AL UT JRTHA DALVA VMB AJN.BAT.
MEN SAHWERSA HJU.T DÉDE.
WÉRE.T TO JAHWELIKIS NOT.


Sjenerøse Frøya!
Aldri lot hun metall graves fra Jrða [Jorda] til egennytte,
men når hun gjorde,
var det til allmenn nytte.

LUKIGOSTE FRYA.
ALSA THA STARA OM JRTHA OM.SWIRMJA
SWIRMDON HIARA BARN OM HJA.

 
Lykkeligste Frøya!
Liksom stjernene omsvermer Jrða,
svermet hennes barn om henne.

WISE FRYA.
THA HJU HIRA BARN VPBROCHT HÉDE ALTO THÉRE SJUGONDE KNY.
THA HROP HJU.RA ALLE A FLILAND TO SAMNE.
THÉR JÉF SE HJAM HIRA TEX. AND SÉIDE.
LÉT THAM JVWE WÉI.WISAR WÉSA.
THA NE SKIL THAT JO NA NAVT KWALIK NI GA.


Vise Frøya!
Da hun hadde oppfostret sine barn helt til det sjuende ledd,
da kalte hun dem alle sammen til Flíland.
Der ga hun dem sin Tekst og sa:
”La dette være deres veiviser,
da skal det aldri gå dere ille.”

UT.FOR.KÉRENA FRYA.
THA HJU SÉID HÉDE.
BÉVADE JRTHA LÎK WR.ALDA.S SÉ.
FLILANDIS BODEM SVNK AN.GRADA VNDER HJARA FYT DAL.
THJU LOFT WART SWART AND NILOF FON TARA TO STIRTANE


Utvalgte Frøya!
Da hun hadde sagt dette,
bevde Jrða som Wraldas hav.
Flílands grunn sank etterhånden ned under hennes føtter,
lufta ble svart og ikke trøtt av å øse tårer,

AND THA HJA NÉI MODER OM.SAGON
WAS HJU AL.LANG VPRIRA WAKSTAR.
THA TO THA LESTA SPRAK TONGAR UT.A WOLKA
AND BLIXEN SKRÉF AN.THAT LOFT.RVM.
WAK.


og da de så seg om etter si mor
var hun allerede oppe på si vaktstjerne.
Da til sist talte torden ut fra skyene
og lyn skrev i luftrommet:
”Våk!”
 
FAR.SJANDA.FRYA.
THAT LAND FON HWÉR HJU WAS VPFAREN
{11}
WAS NW EN STRAM.
AND BUTA HIRA TEX WAS THÉR.IN ELLA BIDVLWEN
HWAT FON HJRA HONDUM KÉMEN WAS.


Framsynte Frøya!
Det landet hvor hun var fart opp fra
var nå en strøm,
og foruten hennes Tekst var alt som var kommet
fra hennes hender begravd i den.

HÉRIGA.BARN.
THA HJA TO.RA SELVA WÉRON.
THA MAKADON HJA THIT HAGE THERP
BVWADON THAS BURCH THÉR VPPA.
ANDA WAGRUM THESSA WRYTON HJA THENE TEX.


Lydige barn!
Da de kom til seg selv,
da lagde de denne høye jordvollen
og bygde denne borgen oppå den.
På dens vegger skrev de Teksten;

AND VMBE THAT ALLERA MANNALIK HJA SKOLDE MUGA FINDA
HAVATH HJA THAT LAND RONDOMME TEX.LAND HÉTEN.
THÉRVMBE SKIL.AT BILIWA ALWENNE JRTHA. JRTHA SY.


og for at alle mennesker skulle kunne finne den,
har de kalt landet rundt om Texland.
Derfor skal den forbli så lenge Jrða er Jrða.

10a) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{5/30}
THIT STAND VPPA THA WAGUM ET FRYA.S BURCH TO TEX.LAND A.SKRIWEN.
THAT STÉT AK TO STAVIA AND TO MÉDÉA.S BLIK.


Dette står skrevet på veggene til Frøyasborg [Den Burg] i Texland [Texel],
det står agså i Stavja [i Stavoren] og i Medeasblik [Medemblik]:


{6}
THAT WAS FRYA HIS DÉI
AND TO THÉRE STONDE WAS.T VRLÉDEN SJVGUN WARA SJVGUN JÉR.
THAT FASTA WAS ANSTALD AS FOLK.MODER NÉI FRYA.S JÉRTA.
THJU BURCH MÉDÉA.S.BLIK WAS RÉD AND EN FAM WAS KÉREN.


Det var Frøyasdag,
og på den tida var det gått sju ganger sju år
siden Fästa ble tilsatt som folkemor etter Frøyas vilje.
Borgen Medeasblik var ferdig og ei borgjomfru ble valgt.

 
NW SKOLDE FASTA THJU NÉJA FODDIK VPSTÉKA.
AND THA THAT DÉN WAS AN AJNWARDA FON THAT FOLK
THA HROP FRYA FON HIRA WAK.STARE
SA THAT ALLERAMANNALIK THAT HÉRA MACHTE.


Nå skulle Fästa tenne den nye lampa,
og da det var gjort i nærvær av alt folket,
da ropte/kalte Frøya fra si vaktstjerne,
slik at alle kunne høre det:
 

FASTA. NIM THINRA STIFTE AND WRYT THA THINGA
THÉR IK ÉR NAVT SEDSA NE MACHTE.
FASTA DÉDE ALSA HJA BODEN WARTH.
SA SEND WY FRYA.S BARN.A VSA FORMA SKÉDNISE KÉMEN.


”Fästa, ta din stift og skriv de tingene
som jeg tidligere ikke kunne si.”
Fästa gjorde slik som hun ble befalt.
Slik ble vi Frøyas barn og slik har vår første historie kommet i stand.

~ ~ ~ THAT IS VSA FORMA SKÉDNISE. ~ ~ ~
WR.ALDA THAM ALLÉNA GOD AND ÉVG IS.
MAKADE T.ANFANG. DANA KÉM TID.
TID WROCHTE ALLE THINGA. AK JRTHA.


Dette er vÅr tidligste historie:
Wralda, som alene er god og evig,
skapte begynnelsen, deretter kom tida.
Tida befordret alle ting – også Jrða. 

 
JRTHA BARDE ALLE GARSA KRUDON AND BOMA.
ALLET DJARA KWIK AND ALLE.T ARGE KWIK.
ALHWAT GOD AND DJAR IS. BROCHT HJU BY DÉGUM
AND ALHWAT KWAD AND ARG IS. BROCHT HJU THES NACHTIS FORTH.
AFTER.ET TWILIFTE JOL.FÉRSTE BARDE HJU THRJA MANGÉRTA

 

Jrða fødte alt gress, urter og trær,
alle de snille dyrene og alle de slemme dyrene.
Alt hva som er godt og tjenlig frambrakte hun om dagen,
og alt som er skadelig og slemt frambrakte hun om natta.
Etter den tolvte julefesten fødte hun tre jenter:

 
LYDA WARTH UT GLIANDE
FINDA WARTH UT HÉTA. AND
FRYA WARTH UT WARME STOF.
THA HJA BLAT KÉMON SPISDE WR.ALDA HJAM MITH SINA ADAMA.
TILTHJU THA MANNESKA AN HIM SKOLDE BVNDEN WÉSA.

 

Lyda ble til utav glødende,
Finda ble til utav hett,
og Frøya ble til utav varmt stoff.
Da de framkom, matet Wralda dem med sin ånde,
for at menneskene skulle være bundet til ham.

 
RING AS HJA RIP WÉRON KRÉJON HJA FRUCHDA AND NOCHTA ANDA DRAMA.
WR.ALDA.S OD TRAD TO RA BINNA.
AND NW BARDON EK TWILIF SVNA AND TWILIF TOGETHERA.
EK JOL.TID TWÉN.
THÉROF SEND ALLE MANNESKA KÉMEN.
 


Så snart de var modne fikk de glede og nytelse i Wraldas drømmer.
Lyst [Wraldas odd] trådte inn i dem, [changed by me, otharus]
og nå fødte de tolv sønner og tolv døtre hver
– to [et par] hver juletid.
Derfra har alle mennesker kommet.

8a) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{1256 CE ~ Hidde Oer-A Linda}

OKKE MIN SVN.
THISSA BOKA MOT I MITH LIF AND SÉLE WARJA.
SE VMBIFATTATH THJU SKÉDNISSE FON VS ÉLE FOLK
AK FON VSA ÉTHLUM.


Okke, min s
ønn,
disse bøkene må du ta vare på med legeme [liv] og sjel.
De inneholder historia til hele vårt folk,
og til våre forfedre.

VRLÉDEN JÉR HAB IK THAM UT.ER FLOD HRED
TOLIK MITH THI AND THINRA MODER.
THA HJA WÉRON WET WRDEN.
THÉRTHRVCH GVNGON HJA AFTERNEI VRDARVA.


I fjor reddet jeg dem i oversvømmelsen,
sammen med deg og din mor [sic!].
Men de ble våte,
derfor ble de siden ødelagt.

VMBE HJA NAVT TO VRLYSA
HAB IK RA VP WRLANDISK PAMPIER WRSKRÉVEN.
SAHWERSA THV SE ERVE. MOT THU SE AK WRSKRIVA.
THIN BARN ALSA TILTHJU HJA NIMMERTHE WÉI NAVT NE KVMA.


For å ikke miste dem,
skrev jeg dem over på utenlandsk papir.
Hvis du arver dem, må du også skrive dem over
– dine barn likeså, slik at de aldri kommer vekk.

SKRÉWEN TO LJUWERT. NÉI ATLAND SVNKEN IS.
THAT THRJA THUSOND.FJVWER HVNDRED
AND NJUGON AND FJVWERTIGOSTE JÉR.


Skrevet i Ljûwert [Leeuwarden]. Etter at Âtland [Atlantis] sank
er det det tre tusen fire hundre
og ni og førtiende året.

THAT IS NEI KERSTEN RÉKNONG
THAT TVELF.HVNDRED.SEX AND FIFTIGOSTE JÉR.
HIDDE TOBINOMATH OER.A LINDA.
WAK.


Det er etter den kristne beregninga
det tolv hundre og seks og femtiende året [1256 vt.].
Hidde, gitt tilnavnet Oera Linda.
Våk!


~ ~ ~ ~ ~ ~

{803 CE ~ Liko Ovira-Linda}

LJAWA ERVNOMA.
VMB VSA LJAWA ÉTHLA.S WILLE
AND VMB VSA LJAWA FRYDOM.S WILLE,
THVSAND WARA SA BIDD.IK TO JO.

 

Kjære arvtakere,
for våre kjære forfedres skyld,
og for vår kjære frihets skyld,
ber jeg dere tusen ganger:


OCH LJAWE NE LÉT THA AGON ÉNIS PAPEKAPPE
TACH NIMMERTHE OVER THISSA SKRIFTA NE WÉJA.
HJA SPRÉKATH SWÉTA WIRDA, 

MEN HJA TORNATH VNMARKSÉM
AN ALLES HWAT FON VS FRYAS TREFTH.


Akk kjære, la nå aldri øynene til en pavesympatisør
streife over disse skriftene.
De taler søte ord,
men de endrer ubemerket
på alt som gjelder oss frisere.

VMBE RIKA PREBENDE TO WINNANDE
SA HÉLATH HJA MITH THA POPPA KENINGGAR.
THISSA WÉTATH THAT WI HJARA GRATESTE FJANDA SEND.
THRVCHDA WI HJARA LJUDA TO SPRÉKE THVRA,
VR FRYDOM RJUCHT AND FORSTNE PLICHT.


For å få rike prebender
konspirerer de med marionettkongene.
Disse vet at vi er deres største fiender
gjennom at vi tør å tale til deres folk
om frihet, rett og fyrsters plikter.

THERVMBE LÉTATH HJA ALLES VRDILIGJA.
HWAT FON VSA ÉTHLUM KVMTH
AND HWAT THÉR JETA REST FON VSA ALDA SÉDUM.


Derfor lar de utrydde alt
hva som kommer fra våre forfedre
og hva som fortsatt er tilbake av våre gamle skikker.

OCH LJAWA IK HAV BY THAM ET HOVE WÉST.
WIL WR.ALDA.T THJELDA
AND WILLATH WI VS NAVT STERIK NE MAKJA.
HJA SKILUN VS ALGADUR VRDILIGJA.


Akk, mine kjære, jeg har vært hos dem på hovet.
Vil Wralda tillate det,
og vil vi ikke gjøre oss sterke,
vil de utrydde oss alle sammen.

SKRÉVEN TO LJUD.WERD.
ACHT.HONDRED AND THRJU JÈR, NÉI KERSTEN BIGRIP.
LIKO TONOMATH OVIRA.LINDA.


Skrevet i Ljudwerd [Leeuwarden].
Åtte hundre og tre år [803 vt.] etter kristne begreper.
Liko, gitt tilnavnet Ovira Linda.