26 February 2014

8a) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{1256 CE ~ Hidde Oer-A Linda}

OKKE MIN SVN.
THISSA BOKA MOT I MITH LIF AND SÉLE WARJA.
SE VMBIFATTATH THJU SKÉDNISSE FON VS ÉLE FOLK
AK FON VSA ÉTHLUM.


Okke, min s
ønn,
disse bøkene må du ta vare på med legeme [liv] og sjel.
De inneholder historia til hele vårt folk,
og til våre forfedre.

VRLÉDEN JÉR HAB IK THAM UT.ER FLOD HRED
TOLIK MITH THI AND THINRA MODER.
THA HJA WÉRON WET WRDEN.
THÉRTHRVCH GVNGON HJA AFTERNEI VRDARVA.


I fjor reddet jeg dem i oversvømmelsen,
sammen med deg og din mor [sic!].
Men de ble våte,
derfor ble de siden ødelagt.

VMBE HJA NAVT TO VRLYSA
HAB IK RA VP WRLANDISK PAMPIER WRSKRÉVEN.
SAHWERSA THV SE ERVE. MOT THU SE AK WRSKRIVA.
THIN BARN ALSA TILTHJU HJA NIMMERTHE WÉI NAVT NE KVMA.


For å ikke miste dem,
skrev jeg dem over på utenlandsk papir.
Hvis du arver dem, må du også skrive dem over
– dine barn likeså, slik at de aldri kommer vekk.

SKRÉWEN TO LJUWERT. NÉI ATLAND SVNKEN IS.
THAT THRJA THUSOND.FJVWER HVNDRED
AND NJUGON AND FJVWERTIGOSTE JÉR.


Skrevet i Ljûwert [Leeuwarden]. Etter at Âtland [Atlantis] sank
er det det tre tusen fire hundre
og ni og førtiende året.

THAT IS NEI KERSTEN RÉKNONG
THAT TVELF.HVNDRED.SEX AND FIFTIGOSTE JÉR.
HIDDE TOBINOMATH OER.A LINDA.
WAK.


Det er etter den kristne beregninga
det tolv hundre og seks og femtiende året [1256 vt.].
Hidde, gitt tilnavnet Oera Linda.
Våk!


~ ~ ~ ~ ~ ~

{803 CE ~ Liko Ovira-Linda}

LJAWA ERVNOMA.
VMB VSA LJAWA ÉTHLA.S WILLE
AND VMB VSA LJAWA FRYDOM.S WILLE,
THVSAND WARA SA BIDD.IK TO JO.

 

Kjære arvtakere,
for våre kjære forfedres skyld,
og for vår kjære frihets skyld,
ber jeg dere tusen ganger:


OCH LJAWE NE LÉT THA AGON ÉNIS PAPEKAPPE
TACH NIMMERTHE OVER THISSA SKRIFTA NE WÉJA.
HJA SPRÉKATH SWÉTA WIRDA, 

MEN HJA TORNATH VNMARKSÉM
AN ALLES HWAT FON VS FRYAS TREFTH.


Akk kjære, la nå aldri øynene til en pavesympatisør
streife over disse skriftene.
De taler søte ord,
men de endrer ubemerket
på alt som gjelder oss frisere.

VMBE RIKA PREBENDE TO WINNANDE
SA HÉLATH HJA MITH THA POPPA KENINGGAR.
THISSA WÉTATH THAT WI HJARA GRATESTE FJANDA SEND.
THRVCHDA WI HJARA LJUDA TO SPRÉKE THVRA,
VR FRYDOM RJUCHT AND FORSTNE PLICHT.


For å få rike prebender
konspirerer de med marionettkongene.
Disse vet at vi er deres største fiender
gjennom at vi tør å tale til deres folk
om frihet, rett og fyrsters plikter.

THERVMBE LÉTATH HJA ALLES VRDILIGJA.
HWAT FON VSA ÉTHLUM KVMTH
AND HWAT THÉR JETA REST FON VSA ALDA SÉDUM.


Derfor lar de utrydde alt
hva som kommer fra våre forfedre
og hva som fortsatt er tilbake av våre gamle skikker.

OCH LJAWA IK HAV BY THAM ET HOVE WÉST.
WIL WR.ALDA.T THJELDA
AND WILLATH WI VS NAVT STERIK NE MAKJA.
HJA SKILUN VS ALGADUR VRDILIGJA.


Akk, mine kjære, jeg har vært hos dem på hovet.
Vil Wralda tillate det,
og vil vi ikke gjøre oss sterke,
vil de utrydde oss alle sammen.

SKRÉVEN TO LJUD.WERD.
ACHT.HONDRED AND THRJU JÈR, NÉI KERSTEN BIGRIP.
LIKO TONOMATH OVIRA.LINDA.


Skrevet i Ljudwerd [Leeuwarden].
Åtte hundre og tre år [803 vt.] etter kristne begreper.
Liko, gitt tilnavnet Ovira Linda.

No comments:

Post a Comment