26 February 2014

10d) Norsk

Norsk - Hans Olav Lien

{7}
LYDA WAS SWART. KROL.HÉRED ALSA THA LOMERA.
LIK. STARA BLONKON HJRA OGON.
JA THES GIRFUGELS BLIKKAR WÉRON VNMODICH BY HJRA.S.


Lyda var svart-krøllhåret som lammene;
hennes øyne blinket lik stjerner,
ja rovfuglens blikk ble motløst overfor hennes.

SKARPE LYDA.
ANNEN SANAKA KVN HJU KRUPPA HÉRA.
AND HWERSA THÉR FISKA INVR WÉTER WÉRE.
N.VNTGONG THAT HJRA NOSTERA NAVT.


Skarpe Lyda.
Hun kunne høre en slange krype
og når det var fisk i vannet,
unngikk ikke det hennes nesebor.

RAD.BVWDE LYDA.
EN STORE BAM KVN HJU BUGJA
AND SAHWERSA HJA RUN
NE BRAK NÉNE BLOMSTAL VNDER HJARA FYT.


Smidige Lyda.
Et stort tre kunne hun bøye,
og hvis hun gikk
brakk ingen blomsterstilk under hennes føtter.

WELDIGE LYDA.
HARD WAS HJRA STEME
AND KRÉT HJU UT GRIMME 

SA RUN EK FLUX WÉI.

Mektige Lyda.
Hennes stemme var kraftig,
og skreik hun i sinne,
da løp enhver fluksens vekk.

WONDER.FVLLE LYDA.
FON ÉWA NILDE HJU NAVT NÉTA.
HJRA DÉDA WRDON THRVCH HJRA TOCHTA STJVRAT.
VMBE THA TÉDRA TO HELPANE.
DADE HJU THA STORA
AND HWERSA HJU.T DÉN HÉD GRAJDE HJU BY.T LIK.


Vidunderlige Lyda!
Hun ville ikke vite av lover;
hennes handlinger var styrt av hennes lidenskaper.
For å hjelpe de svake
drepte hun de sterke,
og da hun hadde gjort det, gråt hun ved deres lik.

ARME LYDA.
HJU WARTH GRIS FON.T VNWISSE BIJHELDA
AND VPPET ENDE
STURF HJA FON HIRTSÉR VMBE THA BARN RA KWAD.


Arme Lyda!
Hun ble grå av det uforstandige lederskapet,
og til sist
døde hun av hjertesår over sine barns ondskap.

VNWISA BARN.
HJA TICHTEGADON EKKORUM FON MAM RA DAD.
HJA GRAJADON LIK WOLVA.
FJVCHTADON ALSA
AND DAHWILE HJA THAT DÉDON
ÉTON THA FUGELON THAT LIK.
HWA MÉI SIN TARA HWITHER TO HALDANE.


Uforstandige barn!
De beskyldte hverandre for morens død,
de skrek som ulver
og slåss likedan,
og mens de gjorde det
åt fuglene liket.
Hvem kan holde sine tårer tilbake?

FINDA. WAS GÉL 
AND HJR HÉR SA THA MANNA ÉNER HORS.
ÉNE THRÉ NE KV HJA NAVT NI BUGJA.
MEN HWÉR LYDA
{8} ANNEN LAVWA MACHT TO DÉJANDE
THÉR DADE HJA. WEL TJAN.


Finda var gul,
og hennes hår lik manen til en hest.
En busk kunne hun ikke bøye,
men hvor Lyda 8 maktet å drepe ei løve,
drepte hun kanskje ti.

VRLÉDALIKE FINDA.
SVET WAS HJRA STEMME
AND NANNEN FUGEL KVN SJONGA LIK HJU.
HJRA OGON LOKTON AND LORDON
MEN THÉR.ER ANSACH WARTH SLAF.


Forføreriske Finda,
søt var hennes stemme
og ingen fugl kunne synge lik henne.
Hennes øyne lokket og fristet,
men den som så inn i dem ble en slave.

VNRÉDALIKA FINDA.
HJU SKRÉF THUSANDE ÉWA.
THA HJU NE FOLGDE NÉN.ER FON VP.
HJU VRFYADE THA GODA VMBE HJARA FRYMOD.
THA AN SLIK.MAMKES JÉF HJU HJA SELVA HAST WÉI.


Urimelige Finda.
Hun skrev tusener av lover,
men hun fulgte ikke opp noen av dem.
Hun avskydde det gode ved sin frimodighet,
men til spyttslikkere ga hun seg selv hastig i vei.

THAT WAS HIR VNLUK.
HJRA HAVED WAS TO FVL.
THA HJR HIRTE TO YDEL.
HJU NE MINDE NIMMAN SA HJA SELVA
AND HJU WILDE
THAT EK HJA LIAF HAWA SKOLDE.


Det var hennes ulykke.
Hennes hode var for fullt,
men hennes hjerte for tomt.
Hun elsket ingen (andre) enn seg selv,
og hun ønsket
at hver og en skulle ha henne kjær.

FALSKE FINDA.
HUNING SWET WÉRON HJRA WIRDA.
THA HOK THAM HJA TRJVWADE
WÉRE VNLUK NÉI.BY.


Falske Finda!
Honningsøte var hennes ord,
men for de som stolte på dem
var ulykka nær.

SELV.SJOCHTA.FINDA.
OVIR ELLA WILDE HJU WELDA.
AND HJRA SVNVM WÉRON LIK HJU.
FON HJARA SUSTERUM LÉTON HJA.RA THJANJA
AND EKKORUM SLOGON HJA VMB.ET MASTER.SKIP DAD.

 
Egenkjærlige Finda!
Hun ville herske over alle,
og hennes sønner var lik henne.
De lot seg tjene av sine søstre,
og de slo hverandre i hjel for herredømmet.

DUBBEL.HIRTA.FINDA.
VMBE SKOTSE WIRDA WARTH HJU IRE.
AND THA ARGSTE DÉDA. NE RORDE HJA NAVT.
SACH HJU EN NYNDASK EN SPINNE VRSLYNNA
THAN WARTH HJU OMM.ET.HIRTE SA IS.
MEN SACH HJU HJRA BARN EN FRYA.S VRMORDE
SA SWOL HJRA BOSM FON NOCHT.


Dobbelthjertede Finda!
Over grove ord ble hun vred,
og de avskyeligste gjerninger berørte henne ikke.
Så hun ei skilpadde sluke en edderkopp,
da ble hun som is om hjertet;
men så hun sine barn myrde en friser,
da svulmet hennes bryst av nytelse.

VN.LUKE.FINDA.
HJU STURF ANDA BLOM.TID FON HJRA LÉVA.
AND.T IS JETA TJVESTER HO HJU FALLEN IS.


Ulykkelige Finda!
Hun døde i sitt livs blomstringstid,
og det er ennå uklart hvordan hun døde.

{9}
SKIN.HÉLIGA BARN.
VNDER KESTLIKE STÉNA LÉIDON HJA HJRA LIK DAL.
MITH KWABBJANA SKRIFTUM SMUKTON HJA THAM VPPA.
TOGRAJANDE VMBE HÉRATH TO WARTHANDE.
MEN AN STILNISE NE WÉNADON HJA NÉNEN ÉNGE TAR.


Skinnhellige barn!
Under kostbare steiner la de hennes lik ned,
med oppblåste innskrifter smykket de dem ut,
for å bli hørt gråtende til;
men i det stille gråt de ikke en eneste tåre.

VR.FYALIK FOLK.
THI TEX THÉR FINDA NÉI.LÉT.
WAS IN GOLDEN BLÉDAR WRYT.
THACH THA BESTA HWÉR.FAR I MAKAD WAS.
WÉR I NAMMER TO NOT.
THA GODA ÉWA WRDON UT.FAGAD
AND SELV.SJOCHT WRYTE THÉR KWADA FAR IN.


Avskyelige folk!
Teksten som Finda etterlot
ble skrevet på gylne blader,
men til det bestet den ble lagd
var den til ingen nytte;
de gode lovene ble visket ut
og egoisme skrev onde der isteden.

O. FINDA.
THA WARTH JRTHA FVL BLOD.
AND THA HAVEDA THÉR MANNISKA
MAJADON THIN BARN LIK GARS.HALMA OF.
JA FINDA THAT SEND THA FRUCHDA . THINERA YDLENISE.
SJAN DAL FON THINRE WAKSTAR AND WÉN.

 
Å, Finda!
Så ble Jrða full av blod,
og dine barn meiet hodene
til menneskene ned lik gresstrå.
Ja, Finda, det er fruktene av din tomhet,
se ned fra di vaktstjerne og gråt.

FRYA WAS WIT LIK SNÉI BY.T MORNE.RAD
AND THAT BLAW HJRAR OGNUM.
WN.ET JETA THÉRE RÉINBOGE OF.

 
Frøya var hvit som snøen ved morgenrøden,
og det blå i hennes øyne
vant enda over regnbua.

SKÉNE FRYA.
LIK STRÉLON THÉRE MIDDÉI SVNNE
BLIKADON HJRA HÉRON
THÉR SA FIN WÉRON AS RACH.

 
Skjønne Frøya!
Som stråler av middagssola
glitret hennes hårlokker,
som var så fine som spindelvev.

ABELE.FRYA.
VNTLVKTON HJRA WÉRA.
THAN SWÉGON THA FUGELON
AND NE RORDON THA BLÉDAR NAVT MAR.


Dyktige Frya!
Åpnedes hennes lepper,
tidde fuglene
og bladene rørte seg ikke mer.

WELDIGE.FRYA.
THRVCH THENE KRAFT HJRAR BLIKKAR
STRÉK THENE LAWA TOFARA HJARA FYT DAL
AND HELD THENE ADDUR SIN GIF TO BAK.


Mektige Frøya!
Gjennom kraften av hennes blikk
smøyg løva seg ned foran hennes føtter
og hoggormen holdt si gift tilbake.

RÉNE FRYA.
HJRA YTA WAS HUNING
AND HIRA DRANK WAS DAWA.
GADVRAD ANDA BOSMA THÉRA BLOMMUN.

 
Reine Frøya!
Hennes mat var honning,
og hennes drikk var var dugg
samlet i blomstenes begre.

{10}
LICHTE FRYA.
THAT FORMA HWAT HJU HIRA BARN LÉRDE WAS SELV.TWANG.
THAT OTHERA WAS LIAFTE TO DUGED.
AND THA HJA JÉROCH WRDON.
THA LÉRDE HJU HJAM THJU WÉRTHA FON THA FRYDOM KANNA.

 
Opplyste Frøya!
Det første som hun lærte sine barn var selvkontroll,
det andre var kjærlighet til dyd;
og når de ble voksne
lærte hun dem verdien av å kjenne frihet;

HWAND SÉIDE HJU.
SVNDER FRYDOM SEND ALLE OTHERA DUGEDON.
ALLÉNA GOD VMBE JO TO SLAVONA TO MAKJANDE.
JVWE OFKVMSTE TO ÉVGE SKANTHA.


”for”, sa hun,
”uten frihet er alle andre dyder
kun gode for å gjøre dere til slaver,
og deres opphav til en evig skam.”

MILDE FRYA.
NAMMER LIT HJU MÉT.AL UT JRTHA DALVA VMB AJN.BAT.
MEN SAHWERSA HJU.T DÉDE.
WÉRE.T TO JAHWELIKIS NOT.


Sjenerøse Frøya!
Aldri lot hun metall graves fra Jrða [Jorda] til egennytte,
men når hun gjorde,
var det til allmenn nytte.

LUKIGOSTE FRYA.
ALSA THA STARA OM JRTHA OM.SWIRMJA
SWIRMDON HIARA BARN OM HJA.

 
Lykkeligste Frøya!
Liksom stjernene omsvermer Jrða,
svermet hennes barn om henne.

WISE FRYA.
THA HJU HIRA BARN VPBROCHT HÉDE ALTO THÉRE SJUGONDE KNY.
THA HROP HJU.RA ALLE A FLILAND TO SAMNE.
THÉR JÉF SE HJAM HIRA TEX. AND SÉIDE.
LÉT THAM JVWE WÉI.WISAR WÉSA.
THA NE SKIL THAT JO NA NAVT KWALIK NI GA.


Vise Frøya!
Da hun hadde oppfostret sine barn helt til det sjuende ledd,
da kalte hun dem alle sammen til Flíland.
Der ga hun dem sin Tekst og sa:
”La dette være deres veiviser,
da skal det aldri gå dere ille.”

UT.FOR.KÉRENA FRYA.
THA HJU SÉID HÉDE.
BÉVADE JRTHA LÎK WR.ALDA.S SÉ.
FLILANDIS BODEM SVNK AN.GRADA VNDER HJARA FYT DAL.
THJU LOFT WART SWART AND NILOF FON TARA TO STIRTANE


Utvalgte Frøya!
Da hun hadde sagt dette,
bevde Jrða som Wraldas hav.
Flílands grunn sank etterhånden ned under hennes føtter,
lufta ble svart og ikke trøtt av å øse tårer,

AND THA HJA NÉI MODER OM.SAGON
WAS HJU AL.LANG VPRIRA WAKSTAR.
THA TO THA LESTA SPRAK TONGAR UT.A WOLKA
AND BLIXEN SKRÉF AN.THAT LOFT.RVM.
WAK.


og da de så seg om etter si mor
var hun allerede oppe på si vaktstjerne.
Da til sist talte torden ut fra skyene
og lyn skrev i luftrommet:
”Våk!”
 
FAR.SJANDA.FRYA.
THAT LAND FON HWÉR HJU WAS VPFAREN
{11}
WAS NW EN STRAM.
AND BUTA HIRA TEX WAS THÉR.IN ELLA BIDVLWEN
HWAT FON HJRA HONDUM KÉMEN WAS.


Framsynte Frøya!
Det landet hvor hun var fart opp fra
var nå en strøm,
og foruten hennes Tekst var alt som var kommet
fra hennes hender begravd i den.

HÉRIGA.BARN.
THA HJA TO.RA SELVA WÉRON.
THA MAKADON HJA THIT HAGE THERP
BVWADON THAS BURCH THÉR VPPA.
ANDA WAGRUM THESSA WRYTON HJA THENE TEX.


Lydige barn!
Da de kom til seg selv,
da lagde de denne høye jordvollen
og bygde denne borgen oppå den.
På dens vegger skrev de Teksten;

AND VMBE THAT ALLERA MANNALIK HJA SKOLDE MUGA FINDA
HAVATH HJA THAT LAND RONDOMME TEX.LAND HÉTEN.
THÉRVMBE SKIL.AT BILIWA ALWENNE JRTHA. JRTHA SY.


og for at alle mennesker skulle kunne finne den,
har de kalt landet rundt om Texland.
Derfor skal den forbli så lenge Jrða er Jrða.

No comments:

Post a Comment