12 August 2013

6b-2 Nederlands

{142/01}
THET HETH GOSA NÉILÉTEN. 
Dit heeft Gosa nagelaten


ALLE MANNISKA HELD. ~
IK NAV NÉNE ÉRE.MODER BINOMAD
THRVCH DAM IK NÉNE NISTE.
AND ET IS JO BÉTER
NÉNE TO HAVANDE
AS ÉNE HWÉRVPI JO
NAVT FORLÉTA NE MÉI. ~

Alle mensen, heil!

Ik heb geen Eremoeder benoemd
omdat ik er geen wist
en het is beter voor u
om er geen te hebben
als één waarop u
zich niet verlaten kunt.

ARGE TID IS FORBI FAREN.
MEN THÉR KVMT EN OTHERE.
JRTHA HETH HJA NAVT NE BARAD
AND WR.ALDA HETH HJA NAVT NE SKÉPEN.
HJU KVMT UT ET ASTA.
UTA BOSMA THÉRA PRESTERA WÉI.

Erge tijd is voorbij gevaren,

maar er komt een andere.
Jrtha (Aarde) heeft hem niet gebaard
en Wralda (Wereld, de Oeroude) heeft hem niet geschapen.
Hij komt uit het oosten,
uit de boezem der priesteren weg.

SA FÉLO LÉD SKIL HJU BRODA.
THAT JRTHA.T BLOD
ALGADVR NAVT DRINKA NE KAN.
FON HJRA VRSLÉJANA BERNUM.
THJUSTRENESSE SKIL HJU
IN.OVERNE GAST THÉRA MANNISKA SPRÉDA
LIK TONGAR.IS WOLKA OVIRET SVNNE LJUCHT.

Zo veel leed zal hij broeden,

dat Jrtha het bloed 
allemaal niet drinken kan
van haar verslagen kinderen.
Duisternis zal hij
over de geest der mensen spreiden,
gelijk donderwolken over het zonlicht.

ALOM AND ALLERWÉIKES
SKIL LEST AND DROCHTEN BIDRIF
WITH FRYHÉD KAMPA AND RJUCHT.
RJUCHT AND FRYHÉD SKILUN SWIKA
AND WI MITH THAM.

Alom en allerwege

zal list en drochtenbedrijf (afgoderij)
met vrijheid en recht kampen.
Recht en vrijheid zullen zwijken
en daarmee wij.

MEN THESSE WINST SKIL HJARA VRLIAS WROCHTA.
FON THRJU WORDA SKILUN VSA AFTERKVMANDE
AN HJARA LJUDA AND SLAVONA THA BITHJUTNESSE LÉRA.
HJA SEND.
MÉNA LJAVDA . FRYHÉD AND RJUCHT. ~

Maar deze winst zal haar verlies wrochten.

Van drie woorden zullen onze nakomelingen
aan hun lieden en slaven (?!) de betekenis leren.
Ze zijn:
Algemene liefde, vrijheid en recht.

THAT FORMA SKILUN HJA GLORA.
AFTERNÉI WITH THJUSTRENESSE KAMPA
ALONT ET HEL AND KLAR
IN JAHWLIKES HIRT AND HOLLE WARTH.

Eerst zullen ze gloren (gloeien),

daarna met duisternis kampen
totdat het licht en helder
in ieders hart en hoofd wordt.

THAN SKIL TVANG FON JRTHA FAGAD WERTHA.
LIK TONGAR.S WOLKA THRVCH STORNE.WIND.
AND ALLE DROCHTEN BIDRIV
NE SKIL THÉR AJEN NAWET NAVT NE FORMUGA. ~
GOSA.


Dan zal dwang van Aarde gevaagd worden
als donderwolken door stormwind.
En alle drochtenbedrijf (afgoderij)
zal daartegen niets vermogen.
Gosa

No comments:

Post a Comment