12 August 2013

6b-1 Nederlands

{133/17}
FRÉTHO.RIK MIN GAD
IS 63 JÉR WRDEN.
SONT 100 AND 8 JÉR
IS HI THENE ÉROSTE FON SIN FOLK
THÉR FRÉDSUM STURVEN IS.


Fréthorik mijn gade
is 63 jaar geworden.
Sinds 100 en 8 jaar
is hij de eerste van zijn volk (hier vermoedelijk: familie)
die vreedzaam gestorven is.

ALLE OTHERA SEND VNDERA SLÉGA SWIKT.
THÉRVR THAT ALLE KAMPADE
WITH AJN AND FÉRHÉMANDE
VMB RJUCHT AND PLICHT.

Alle anderen zijn onder slagen bezweken.

Daarom, dat allen kampten
met eigen en ver-hemenden (vreemden)
om recht en plicht.

MIN NOM IS WIL.JO
IK BEN THA FAM
THÉR MITH HIM FONA SAXANA MARKA TO HONK FOR.
THRVCH TAL AND OMMEGANG KÉM.ET UT
THAT WI ALLE BÉDE FON A.DEL.A HIS FOLK WÉRON.
THA KÉM LJAFDE
AND AFTERNÉI SEND WI MAN AND WIF WRDEN.

Mijn naam is Wiljo.

Ik ben de Fam
die met hem vanuit de Saxenmarken naar huis voer.
Door taal en omgang kwam het uit
dat we allebei van Adela's volk waren.
Toen kwam liefde
en naderhand zijn we man en vrouw geworden.

HI HETH MI FIF BERN LÉTEN
2 SVNA AND THRJU TOGHATERA.
KONE.RÉD ALSA HÉT {134} MIN FORMA.
HACH.GANA MIN OTHERA.
MINE ALDESTE TOGHATER HÉTH A.DEL.A.
THJU OTHERE FRU.LIK.
AND THA JONGESTE NOCHT.

Hij heeft mij vijf kinderen nagelaten,

2 zonen en drie dochteren.
Koneréd zo heet mijn eerste,
Hachgana mijn andere.
Mijn oudste dochter heet Adela,
de tweede Frulik
en de jongste Nocht.

THA.K NÉI THA SAXANA MARKA FOR.
HAV IK THRJU BOKA HRET.
THET BOK THÉRA SANGA.
THÉRA TELLINGA
AND THET HÉLÉNA BOK.

Toen ik naar de Saxenmarken voer

heb ik drie boeken gered.
Het boek der gezangen,
der vertellingen
en het Héléna boek.

IK SKRIF THIT
TIL THJU MAN NAVT THANKA NE MÉI
THAT HJA FON A.POL.LANJA SEND
IK HAV THÉR FUL LÉT VR HAD
AND WIL THUS AK THJU ÉRE HA.

Ik schrijf dit

opdat men niet zal denken
dat ze van Apollanja zijn.
Ik heb er veel leed over gehad
en wil dus ook de eer hebben.

AK HAV IK MAR DÉN.
THA GOSA.MAKONTA FALLEN IS.
HWAMES GOD.HÉD AND KLARSJANHÉD
TO EN SPRÉKWORD IS WRDEN.
THA BEN IK ALLÉNA NÉI TEX.LAND GVNGEN
VMBE THA SKRIFTA VR TO SKRIVANE
THÉR HJU AFTER LÉTEN HETH.

Ook heb ik meer gedaan.

Toen Gosa Makonta gevallen was
- wiens goedheid en helderziendheid
tot een spreekwoord is geworden -
ben ik alleen naar Texland gegaan
om de schriften over te schrijven
die ze achtergelaten had.

AND THA THA LERSTE WILLE FONDEN IS FON FRANA
AND THA NÉILÉTNE SKRIFTA
FON DEL.A JEFTA HEL.LÉNJA
HAV IK THAT JETA RÉIS DÉN.


En toen de laatste wil gevonden is van Frana
en de nagelatene schriften
van Dela ofte Hellénja
heb ik dat nog eens gedaan.

No comments:

Post a Comment